Skoči do osrednje vsebine

Minister Brežan na odprtju novega bazenskega kompleksa v Slovenj Gradcu

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je nagovoril udeležence odprtja novega bazenskega kompleksa v Slovenj Gradcu. 9 milijonov evrov vreden projekt »Sanacija degradiranega območja Mercator – gradnja zimskega bazena in urbanega parka« je bil z dobrimi 5 milijoni evrov sofinanciran z državnimi in evropskimi sredstvi iz mehanizmov Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Projekt predstavlja reaktivacijo neizkoriščenega prostora znotraj urbanega območja.

V nagovoru je minister Brežan poudaril: »Zavedamo se, da so mesta nosilci razvoja na lokalni in državni ravni, zato tako na našem ministrstvu kot tudi v EU v okviru predloga zakonodajne ureditve za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, ostaja podpora urbanemu razvoju in skladnemu regionalnemu razvoju.« Ter dodal: »Za celovit pristop k razvoju mesta in doseganje trajnostnega razvoja mest z obravnavo gospodarskih, okoljskih, podnebnih, demografskih in socialnih izzivov bodo za mesta ključne pripravljene trajnostne urbane strategije.«

Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je na odprtju povedal, da gre za največjo in najzahtevnejšo investicijo občine v zadnjem obdobju. Dejal je: »Nadvse zadovoljen sem, ker smo projekt, na realizacijo katerega so občanke in občani čakali kar tri desetletja, uspeli zaključiti na pragu poletnih počitnic, torej v času, ko bodo v bazenskem kompleksu Aqualatio najlažje uživali vsi, ki jim je namenjen. Nova pridobitev bo bistveno izboljšala pogoje za raznolike dejavnosti na številnih področjih, predvsem seveda na športnem, zdravstvenem in izobraževalnem. Vsekakor pa gre tudi za pomemben doprinos k turistični ponudbi mesta in njegove okolice. Če bomo še naprej tako smelo stopali po poti trajnostnega urbanega razvoja, se prihodnosti res lahko veselimo.«

Projekt »Sanacija degradiranega območja Mercator – gradnja zimskega bazena in urbanega parka«, vključuje aktivnosti za oblikovanje novih javnih površin – urbanega parka ter aktivnosti za izgradnjo novih javnih stavb – gradnja zimsko–letnega bazenskega kompleksa, s katerimi se vpliva na izboljšanje kakovosti preživljanja prostega časa ter na oblikovanje novih javni površin v mestu. Projekt predstavlja tudi reaktivacijo neizkoriščenega prostora znotraj urbanega območja. Revitaliziranih bo približno en hektar urbanih površin. 

Projekti CTN

V okviru finančne perspektive 2014-2020 je Mestna občina Slovenj Gradec z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) podpisala dve pogodbi o sofinanciranju projektov preko mehanizma CTN v okviru urbanega razvoja oziroma urbane revitalizacije. Podpisani pogodbi sta za projekta, ki prispevata k izboljšanju urbanega okolja in oživitvi mest. Skupni znesek sofinanciranja za oba projekta znaša, na podlagi izdanih odločitev o podpori, 7,8 milijona evrov od katerih predstavlja podpora EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 80 %,  udeležba RS pa 20 %.

Projekt, ki je ravno tako bil financiran preko CTN je bil »Blok neprofitnih stanovanj Polje«, ki je že uspešno zaključen in predan v uporabo. Slovenj Gradec je z izvedbo projekta pridobil 54 novih neprofitnih stanovanj. Dodatno so se uredili cesta, pločniki za pešce, parkirišče ter zelene površine okoli zgradbe.

Do danes je bilo iz naslova CTN izdanih že 37 odločitev o podpori v skupni vrednosti 99 milijonov evrov. Od skupaj 37 potrjenih projektov je 23 projektov že izvedenih. Kot na primer urejanje Velenjskega jezera z urejanjem prireditvenega prostora, obale in prireditvenega odra ter urejanje starotrškega jedra v Občini Velenje; Galerija Cukrarna v Mestni občini Ljubljana in v Mestni občini Novo mesto ureditev mestnega jedra - Glavni trg.

V okviru močne podpore urbanemu razvoju se bo na MOP posebna pozornost namenila reševanju okoljskih in podnebnih izzivov, zlasti prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050, izkoriščanju potenciala digitalnih tehnologij za inovacije, revitalizaciji razvrednotenih mestnih območij in podpori razvoju mestnih območij.

Več informacij o projektu na spletni stran Mestne občine Slovenj Gradec