Skoči do osrednje vsebine

Svet EU za zunanje zadeve o ruski agresiji na Ukrajino in slovenskem predlogu glede dodelitve statusa EU kandidatke za Bosno in Hercegovino

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se je v Luksemburgu udeležila rednega zasedanja Sveta Evropske unije za zunanje zadeve. Osrednje teme zasedanja so bile ruska agresija na Ukrajino in njene posledice na prehransko varnost, Egipt in Rog Afrike. Pred zasedanjem Sveta EU so se ministri na povabilo Italije in Finske neformalno srečali s predsednikom Mednarodnega obora Rdečega križa Petrom Maurerjem.

Ministri so na zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve nadaljevali razpravo glede posledic na globalno prehransko varnost ob ruski agresiji na Ukrajino. Seznanili so se z Akcijskim načrtom EU zaradi geopolitičnih posledic ruske agresije na Ukrajino na tretje države in sprejeli sklepe Sveta na področju prehranske varnosti.

Ministrica Fajon je poudarila, da Slovenija ostro obsoja rusko agresijo. Zagotovila je nadaljnjo podporo in pomoč Ukrajini in njenim prebivalcem, pozvala je h kaznovanju odgovornih za kršitve mednarodnega prava ter podprla evropsko perspektivo treh držav Vzhodnega partnerstva. "Slovenija podpira dodelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini in Moldaviji kot tudi potrditev evropske perspektive za Gruzijo. Nikakor pa ne smemo pozabiti na države Zahodnega Balkana. Mir in stabilnost v regiji sta za nas pomembna, verodostojnost širitvenega procesa pa bomo ohranili le tako, da EU pospeši dodelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini, odpre pristopna pogajanja s Severno Makedonijo in Albanijo ter omogoči vizumsko liberalizacijo oziroma odpravi vizume za državljane Kosova. Tako Ukrajina in države Vzhodnega partnerstva kot tudi države Zahodnega Balkana lahko računajo na prijateljsko pomoč in odločna prizadevanja Slovenije na njihovi evropski poti," je ob robu Sveta EU za zunanje zadeve poudarila ministrica Fajon.

Prehranska varnost je bila tudi osrednji del razprave ministrov na temo Egipta, saj je Egipt med najbolj prizadetimi državami v regiji zaradi posledic vojne v Ukrajini. Visoki predstavnik Josep Borrell je poudaril, da predstavljajo, v okviru včerajšnjega Pridružitvenega sveta sprejete nove Partnerske prioritete, osnovo za nadaljnjo krepitev bilateralnih odnosov in okvir za skupne aktivnosti na različnih področjih. V interesu EU je, da z Egiptom oblikuje tesno in zanesljivo partnerstvo. Ob delovnem kosilu so ministri neformalno izmenjali mnenja z zunanjim ministrom Egipta Samehom Šoukrijem, predvsem glede priprav na novembrsko podnebno konferenco COP27 in ruske invazije na Ukrajino, ki ogroža varno preskrbo s hrano za milijone ljudi po svetu.

Ministrica Fajon je v pogovoru z zunanjim ministrom Egipta izpostavila vlogo Egipta kot pomembnega partnerja in stebra stabilnosti v regiji, s katerim mora EU ohranjati reden dialog in sodelovanje na ključnih področjih strateškega interesa. Hkrati je poudarila pomen podpore EU Egiptu pri organizaciji COP27 in zagotovila konstruktivno sodelovanje Slovenije.

Razprava o Rogu Afrike je bila usmerjena k obravnavi pozitivnega razvoja dogajanja v regiji ter spodbujanja napredka, predvsem glede na priložnost, da EU pripomore k nadaljnji stabilizaciji razmer v Etiopiji, Somaliji in Sudanu. Poudarek je bil na razmerah v Etiopiji, kjer je zaznati spodbuden napredek, a se morajo prizadevanja za prekinitev spopadov in mirovna pogajanja, naslavljanje odgovornosti za kršitve clovekovih pravic ter za nadaljnje izboljšanje humanitarnega dostopa še naprej krepiti. Ministrica Fajon je zagotovila podporo Slovenije enotnim in usklajenim spodbudam EU k pozitivnemu razvoju v državah regije.

Ob robu zasedanja se je ministrica Fajon prvič sestala s francosko kolegico Catherine Colonna. Sogovornici je čestitala za uspešno predsedovanje Francije Svetu EU, ki se s koncem meseca zaključuje, govorili pa sta tudi o EU perspektivi zahodnobalkanske regije.