Skoči do osrednje vsebine

MOP izdal novo priporočilo: Odlok o urejenosti naselij in krajine

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je izdalo novo priporočilo Odlok o urejenosti naselij in krajine (OUNK), ki je namenjeno občinam, prostorskim načrtovalcem, urbanistom, arhitektom, krajinskim arhitektom ter drugim deležnikom s področja urejanja prostora, ki se ukvarjajo z vprašanji urejenosti naselij in krajine.

Namen priporočila je predstaviti vsebine in postopke priprave novega instrumenta za doseganje urejenosti naselij in krajine, ki ga predpisuje Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), to je odloka o urejenosti naselij in krajine.

Priporočilo je nastalo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije (SOS), v sklopu katerega so bile organizirane strokovne delavnice in posveti, vodeni ogledi po terenu ter predstavitve vmesnih faz. Skupnost občin Slovenije prav tako pripravlja testni primera OUNK za dve izbrani občini. MOP bo v sodelovanju SOS v drugi polovici leta izdala dopolnjena Priporočila v tiskani obliki.

Vsebina priporočil je razdeljena v več delov. V drugem poglavju je predstavljen vrstni red korakov pri pripravi OUNK. Tretje poglavje oriše širši zakonodajni okvir in povzema bistvene zahteve, ki iz njega izhajajo. Četrto poglavje po vsebinskih in tematskih sklopih predstavlja teoretični nabor elementov, ki so lahko predmet obravnave OUNK, in opredeljuje vidike njihove obravnave. Peto poglavje na dveh izbranih primerih prikaže konkretne vsebine oziroma potek priprave OUNK. Sestavni del priporočil so tudi priloge. Prikazujejo podporna orodja pri pripravi OUNK – vprašalnike za preverjanje stališč širše javnosti in nabor vprašanj za preverjanje stanja na področju kulture grajenega okolja po evalvacijskem sistemu za merjenje kakovosti kulture grajenega okolja - Baukultur. V povezavi s poglavjem pet sta v prilogah tri in štiri predstavljena tudi testna primera OUNK.