Skoči do osrednje vsebine

V javni obravnavi predlog novele Zakona o gospodarskih družbah

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
V enomesečni javni razpravi, in sicer do 18. julija 2022, je osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1L).

Z novelo ZGD-1L se v slovenski pravni red delno prenašata dve direktivi Evropskega parlamenta in Sveta. Gre za direktivo s področja uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb (tako imenovana digitalizacijska direktiva) in direktivo glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev (tako imenovana mobilnostna direktiva).

Na podlagi digitalizacijske direktive želimo normativno podpreti v celoti spletno ustanovitev kapitalskih družb, spletno registracijo podružnic tujih podjetij in spletni vpis dokumentov in informacij v sodni register. Pri tem je pomembna novost ta, da se vlagatelji ne rabijo osebno zglasiti pri katerem koli organu. Urediti želimo tudi pravila izmenjave podatkov o prepovedi opravljanja funkcije direktorja med pristojnimi organi držav članic EU in Evropskega gospodarskega prostora. Na podlagi mobilnostne direktive pa dopolnjujemo pravila o čezmejnih združitvah kapitalskih družb in določamo nova pravila o čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb, ki do sedaj niso bile urejena.

Poleg navedenih rešitev želimo zagotoviti tudi trajno podlago za izvedbo virtualnih skupščin delničarjev v delniških družbah, ki so se že lahko izvajale v času epidemije covid-19 kot začasni ukrep.  

Zainteresirano strokovno in drugo javnost vabimo, da posreduje komentarje in predloge na osnutek predloga zakona preko portala eDemokracija ali neposredno na elektronski naslov s pripisom »Pripombe na osnutek predloga ZGD-1L«. V dopisu se sklicujte na številko zadeve IPP 007-211/2022/1. Svoje komentarje lahko oddate do 18. julija 2022.