Skoči do osrednje vsebine

Nakup raziskovalne opreme za Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

V okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike je bila danes podpisana pogodba za nakup opreme za Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo.

Namen investicije je vzpostavitev biotehnološkega stičišča preko nakupa nove raziskovalne opreme, ki bo dopolnila obstoječo raziskovalno infrastrukturo ali vzpostavila nove sklope raziskovalne infrastrukture. Ključni cilj je nadgradnja raziskovalne infrastrukture na področjih biotehnologije, biomedicine in bioloških virov, analitičnih zmogljivosti, varne in zdrave hrane ter okoljske znanosti. Nova oprema bo izboljšala raziskovalne zmogljivosti za izkoriščanje razvojnih možnosti Nacionalnega inštituta za biologijo, tako v nacionalnem kot mednarodnem okolju, in okrepila podporo gospodarstvu.

Nakup raziskovalne opreme za Nacionalni inštitut za biologijo bosta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v skladu z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020. Upravičeni stroški investicijskega projekta znašajo 6.335.280 evrov, od katerih je finančni prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije 80 %, 20 % pa prispeva Republika Slovenija iz državnega proračuna.