Skoči do osrednje vsebine

Demografski izzivi v Občini Cerknica

  • Urad Vlade Republike Slovenije za demografijo

Predstavniki Urada Vlade RS za demografijo so danes obiskali Občino Cerknica, ki leži v primorsko-notranjski regiji. Srečali so se s predstavniki občine, Društva upokojencev Rakek, Zavoda Samostojen si in Notranjskega študentskega kluba.

V sejni sobi občine sedijo na levi strani štiri osebe s strani občine Cerknica in da desni strani trije predstavniku Urada za demografijo. Na mizi imajo gradivo ter plastenke z vodo.

Delovni sestanek z županom in občinsko upravo | Avtor Urad Vlade RS za demografijo

Vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade RS za demografijo mag. Danilo Lončarič se je skupaj s sodelavci srečal z županom Občine Cerknica Markom Ruparjem, nato je delovni sestanek nadaljeval v prostorih Zavoda Samostojen si, kjer so bili prisotni še predstavniki Društva upokojencev Rakek in Notranjskega študentskega kluba.

Predstavil je področje dela Urada, demografske ukrepe na nacionalni ravni in projekte, ki jih pripravlja Urad za demografijo. Podrobneje je bil predstavljen projekt »Demografsko oko«, v sklopu katerega se vzpostavlja spletna platforma, na kateri bodo prikazani ukrepi, ki se izvajajo na področju demografske politike na nacionalni in lokalni ravni.

Župan Občine Cerknica je kot največjo težavo, s katero se srečuje, izpostavil agrarne skupnosti, ki jim onemogočajo izgradnjo industrijskih oziroma stanovanjskih con. Prav tako velik problem predstavlja skrb za mlajšo populacijo, saj jim občina ne zmore zagotovit dovolj stanovanjskih kapacitet, saj nimajo prostora, kjer bi lahko gradili.

Občina beleži velik pozitiven selitveni prirast, žal pa je zabeležila negativen naravni prirast. Zaradi svoje geografske umeščenosti je postala zelo privlačna za nove priseljence, ki so zapolnili že skoraj vse razpoložljive stanovanjske kapacitete. Priseljevanja je veliko tudi v oddaljenih vaseh, katere je občina celovito preskrbela z osnovno infrastrukturo. Na celotnem območju občine imajo vzpostavljeno tudi optično omrežje. Zaradi velikega priseljevanja je tudi več rojstev, kar pomeni tudi popolno zasedenost vrtca in osnovne šole, zato so trenutno v fazi pridobivanja dokumentacije za gradnjo dodatnega vrtca.

Na razgovorih z društvi je bilo razvidno, da so vsa zelo aktivna, a žal se medsebojno premalo povezujejo. S strani lokalne skupnosti je bil podan predlog, naj vlada na ravni regij zagotavlja večjo neposredno pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev.

Skupinska fotografija s štirimi predstavniki občinskih društev ter dvema predstavnikoma Urada za demografijo. Prisotni stojijo v enemu izmed prostorov društev, v ozadju je vidna sedežna garnitura.

Srečanje s predstavniki društev v občini | Avtor Urad Vlade RS za demografijo