Skoči do osrednje vsebine

Vlada je na 124. redni seji sprejela Uredbo o odpadkih

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada Republike Slovenije je na 124. redni seji sprejela Uredbo o odpadkih.

Vlada izdala Uredbo o odpadkih

Vlada je izdala Uredbo o odpadkih. Nova uredba nadomešča sedanjo Uredbo o odpadkih zaradi večjega obsega sprememb, ki so večinoma posledica precej obsežnih sprememb iz Direktive EU o spremembi direktive o odpadkih in obrazloženega mnenja Evropske komisije, s katerim je Sloveniji očitana zamuda pri prenosu omenjenih sprememb. Nekaj sprememb iz omenjene direktive je bilo vključenih že v sedanjo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J), vendar je bil ta prenos po mnenju Evropske Komisije pomanjkljiv in nepopoln. To je bil eden od pomembnih vidikov, ki je prispeval k odločitvi za pripravo novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), s katerim se na novo postavljajo temeljna pravila glede ravnanja z odpadki, s tem pa tudi v predlogu nove uredbe. Uredba tako rešuje neskladnosti z Direktivo o odpadkih in hkrati uvaja nove ureditve iz predloga ZVO-2. Spremembe iz Direktive o spremembi direktive o odpadkih, ki jih prenaša uredba, temeljijo zlasti na poudarkih strategij in ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov; poleg področja proizvodnje proizvodov sta posebej izpostavljena tudi preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadne hrane in smetenja. Velik poudarek je tudi na pripravi odpadkov za ponovno uporabo z vzpostavitvijo in podpore mrežam za ponovno uporabo in popravilo, ter recikliranju odpadkov. V povezavi s temi cilji je v direktivi prišlo tudi dopolnitve opisa postopkov recikliranja odpadkov v opombah k posameznim kodam predelave odpadkov, kjer je dodana tudi priprava odpadkov za ponovno uporabo, kar se prenaša s sprejeto uredbo. 

Nova uredba tako kot do zdaj veljavna Uredba o odpadkih ureja pripravo in sprejem programov ravnanja z odpadki in programov preprečevanja odpadkov, ki ju vsebinsko dopolnjuje z zahtevami iz evropske direktive, ter informacijski sistem o ravnanju z odpadki in poročanje Evropski komisiji o odpadkih. Uredba ohranja enako strukturo in vsebino, tako da določa splošne zahteve in pravila ravnanja z odpadki, obveznosti izvirnih povzročiteljev odpadkov, zbiralcev odpadkov in izvajalcev obdelave odpadkov, pa tudi prevoznikov odpadkov ter trgovcev in posrednikov z njimi.