Skoči do osrednje vsebine

Smernice Evropske komisije za spopadanje s tujim vmešavanjem

Evropska komisija je v začetku leta 2022 objavila delovni dokument Komisije z naslovom »Spopadanje s tujim vmešavanjem«, ki vključuje nabor celostnih usmeritev, ki lahko koristi visokošolskim institucijam in raziskovalnim organizacijam za spopadanje s tujim vmešavanjem.

V delovnem dokumentu Evropske komisije je tuje vmešavanje opredeljeno kot nabor aktivnosti, izvedenih s strani ali v imenu tujega akterja na državni ravni, ki so prisilne narave, prikrite, zavajajoče ali koruptivne in so v nasprotju s suverenostjo, vrednotami in interesi Evropske unije (EU).

Pri pospeševanju napredka na tem področju smo prispevale tudi države članice, saj smo v času Predsedovanja Slovenije Svetu EU pozdravili namero Evropske komisije, da nadaljuje razvoj smernic za obravnavanje tujega vmešavanja v tesnem posvetovanju z državami članicami ter deležniki na področju raziskav in visokega šolstva. Hkrati smo pozvali Evropsko komisijo in države članice, da podprejo prostovoljno uporabo smernic s strani organizacij, ki financirajo in izvajajo raziskave, ter visokošolskih ustanov, in zagotovijo ciljno usposabljanje z zagotavljanjem informacij o stanju na področju svobode znanstvenega raziskovanja ali ozaveščanjem o morebitnih tveganjih. 

Smernice predstavljajo učinkovit in priročen nabor orodij za spopadanje s tujim vmešavanjem, saj vsebujejo tako imenovani. kontrolni seznam, ki posamezno institucijo ali organizacijo usmerja pri oblikovanju lastne celostne strategije na tem področju, omogoča enostavno integracijo priporočil v že obstoječe organizacijske strukture in se lahko uporablja za identifikacijo tujih organizacij, ki bi lahko sodile v okvir aktivnosti, ki jih označujemo s pojmom tuje vmešavanje. Kontrolni seznam temelji na štirih ključnih področjih, ki so posebno dovzetna za tuje vmešavanje, in sicer: vrednote, upravljanje, partnerstva in kibernetska varnost. 

Verjamemo, da bodo smernice v pomoč pri nadaljnji krepitvi mednarodnega sodelovanja slovenskih raziskovalk in raziskovalcev ter organizacij, zato smo se odločili, da kontrolni seznam, kot najbolj koristno in praktično orodje za krepitev zavedanja pred tujim vmešavanjem, objavimo tudi v slovenskem jeziku (neuradni delovni prevod).