Skoči do osrednje vsebine

Zaključen opomin zaradi ionizirajočega sevanja ter odprti obrazloženi mnenji v zvezi z radioaktivnimi odpadki in ohranjanjem prosto živečih ptic

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Evropska komisija je Sloveniji izdala dve obrazloženi mnenji zaradi neizpolnjevanja obveznosti, in sicer v zvezi z vzpostavitvijo okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom in v zvezi z ohranjanjem prosto živečih ptic. Rok za odgovor Komisiji je 19. julij 2022. Komisija je kot uspešno zaprla uradni opomin v zvezi z varstvom pred ionizirajočim sevanjem.

Ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

Slovenija je septembra 2016 Komisiji priglasila Nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Komisija meni, da je program pomanjkljiv, med drugim zaradi pomanjkljivih informacij v zvezi z raziskovalnimi in razvojnimi dejavnostmi, zaradi nepopolne  ocene stroškov nacionalnega programa in, ker nacionalni program ne vsebuje ključnih kazalnikov uspešnosti. Slovenija je novo resolucijo že pripravila, postopek javne obravnave je končan, sprejem je predviden do konca leta.

Ohranjanje prosto živečih ptic

Neizpolnjevanje obveznosti zaradi ohranjanja prosto živečih ptic se nanaša na to, da po mnenju Komisije Slovenija ni razvrstila najprimernejših ozemelj na svojih morskih območjih kot posebna območja varstva za varstvo sredozemskega vranjka (Phalacrocorax aristotelis desmarestii).

Ionizirajoče sevanje

Komisija je kot uspešno rešen zaprla postopek kršitve glede nenotifikacije predpisov za prenos nekaterih določb direktive o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja.