Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo ministrstva glede določila primernega nadomestila podjetjem

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Posamezni naftni distributerji na lastno pobudo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obdobno pošiljajo lastne trenutne ocene škode, ki jim jo je po njihovi oceni povzročil ukrep kontrole cen, vendar gre v teh primerih zgolj za njihove ocene. Te ocene se ne štejejo za uradni zahtevek, saj za to še niso izpolnjeni zakonski pogoji.

Kot smo javnosti že večkrat pojasnili, bo vlada o primernem nadomestilu odločala na podlagi meril in kriterijev, ki jih bo sprejela. Primerno nadomestilo naftnim distributerjem, ki jim ukrep kontrole cen povzroča občutno škodo, je vezan izključno na čas, ko je Vlada naftnim trgovcem odredila, da določenih naftnih derivatov ne smejo prenehati prodajati ne glede na ukrep kontrole cen, torej za čas med 31. marcem in 30. aprilom ter trimesečnim obdobjem, v katerem smo trenutno (11. maj - 10. avgust). V teh dveh obdobjih so bile oziroma so določene najvišje dovoljene drobnoprodajne in veleprodajne cene dveh pogonskih goriv - to je dizla in 95-oktanskega neosvinčenega bencina. Obenem pa je vlada ob določitvi najvišje dovoljene drobno in veleprodajne cene teh dveh goriv v omenjenih obdobjih določila tudi, da podjetja zaradi tega ukrepa ne smejo prenehati s prodajo goriv ter odločila, da bo za ti dve obdobji podjetjem z občutno škodo določila tudi primerno nadomestilo (14. člen Zakona o kontroli cen).

Zakon sicer določa možnost, ne pa obveznost, vladne določitve primernega nadomestila podjetjem, ki bi jim ukrep prepovedi prenehanja prodajanja blaga zaradi ukrepa, povzročil občutno škodo. Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06) namreč nikjer ne določa obveznosti države za povrnitev gospodarske škode in izgubljenega dobička. Zakon v 14. členu določa, da vlada ob uvedbi ukrepa kontrole cen ali kadarkoli v času, ko ukrep traja, lahko naloži podjetjem, da zaradi ukrepa ne smejo prenehati prodajati blaga, na katerega se ukrep nanaša. V tretjem odstavku 14. člena pa posledično določa: "Če vlada naloži podjetjem obveznost iz prvega odstavka tega člena, lahko določi tudi primerno nadomestilo podjetjem, ki bi jim ta ukrep povzročil občutno škodo."

Podjetja bodo zahtevke z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili lahko podala po koncu ukrepa. Kriteriji in merila po katerih bo vlada ugotavljala občutno škodo podjetij in posledično določila primerno nadomestilo, so v pripravi in jih bo vlada določila s posebnim predpisom.