Skoči do osrednje vsebine

Slovenija med najbolj biotsko pestrimi državami v Evropi

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V prihodnjih dneh obeležujemo kar tri pomembne dneve, povezane z naravo - evropski dan Nature 2000 (21. maj), mednarodni dan biotske raznovrstnosti (22. maj) in evropski dan parkov (24. maj). Slovenija spada med najbolj biotsko pestre države v Evropi. O tem priča tudi dejstvo, da ima naša država največji delež območij Nature 2000 med vsemi državami članicami EU, ki obsegajo dobrih 37 odstotkov površine države. Za ohranjanje narave Slovenije pa si še posebej prizadevamo v naših zavarovanih območjih, ki zavzemajo 14 odstotkov površine Slovenije.

Jesensko drevo ob Bohinjskem jezeru

Bohinjsko jezero | Avtor: pixabay

Slovenska nagrada Natura 2000 ob 30-letnici Nature 2000

Evropski dan Nature 2000, ki ga vsako leto obeležujemo 21. maja, letos poteka v znamenju 30-letnice programa LIFE in Nature 2000 v EU in 18-letnice Nature 2000 v Sloveniji. Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli že več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000. V počastitev pomembnih mejnikov evropskega varstva narave so partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI predstavili prvo slovensko nagrado Natura 2000. Finalisti in zmagovalci slovenske nagrade Natura 2000, ki bodo znani jeseni 2022, bodo primeri dobrih praks upravljanja območij Nature 2000 z dolgoročnimi učinki.

Natura 2000 je družbena zaveza, kako bomo varovali naravo

Trenutno na 80 območjih Nature 2000 v Sloveniji poteka 18 projektov za Naturo 2000, namenjenih ohranjanju in izboljšanju vrst in njihovih habitatov, ki združujejo preko 50 organizacij. V projektih Nature 2000 sodelujejo organizacije različnih sektorjev: varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, upravljanja voda, turizma in lokalne samouprave, ki pri izvajanju sodelujejo z lastniki zemljišč v območjih Nature 2000.

Odličnost slovenskih organizacij in projektov za Naturo 2000 v evropskem merilu dokazuje tudi osem projektov, ki so bili med nagrajenci in finalisti nagrade LIFE, in pet projektov, ki so se uvrstili med finaliste evropske nagrade Natura 2000.

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

Leta 1992 je bila v Rio de Janeiru sklenjena Konvencija o biotski raznovrstnosti (KBR, v angleščini). Program Združenih narodov (ZN) za okolje (United Nations Environment Programme - UNEP, v angleščini) je 22. maj razglasil za mednarodni dan biotske raznovrstnosti v spomin na začetek veljavnosti KBR. Ta dan je priložnost za razmislek o tem, kako bi povečali razumevanje in ozaveščenost o vprašanjih biotske raznovrstnosti. Slovenija ta dan obeležuje od leta 1996, ko je postala pogodbenica KBR.

V letošnjem letu bo potekal tudi vrh ZN o biotski raznovrstnosti, na katerem bo posebej izpostavljena nujnost ukrepanja na najvišjih ravneh v podporo globalnemu okvirju za biotsko raznovrstnost po letu 2020. Ocenjen bo tudi prispevek KBR k doseganju ciljev Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in uresničevanju vizije o biotski raznovrstnosti do leta 2050.

Letošnji 22. maj poteka pod geslom »Gradimo skupno prihodnost za vse življenje na svetu« (v angleščini), ki izhaja iz slogana 15. Konference pogodbenic KBR, »Ekološka civilizacija: izgradnja skupne prihodnosti za vse življenje na Zemlji« in v podporo sprejemu Globalnega okvirja za biotsko raznovrstnost po 2020. Sprejem tega dokumenta, ki bo določal svetovne cilje za biotsko raznovrstnost do leta 2050 in bolj podrobne cilje do 2030, je predviden na prihajajoči konferenci držav pogodbenic na Kitajskem.

Evropski dan parkov letos z geslom »Eno z naravo – premisli in se ponovno poveži«

Evropski dan parkov je spominski dan za zavarovana območja po Evropi, ki ga je leta 1999 uvedla zveza EUROPARC, da bi proslavila zavarovana območja po vsej Evropi. Praznuje ustanovitev prvih narodnih parkov v Evropi – sklop devetih parkov, ustanovljenih na Švedskem  leta 1909.

V zvezi EUROPARC razmišljajo: »Kaj bi bili brez narave? Je del samega našega bitja. Od nje smo odvisni za naše duševno in fizično zdravje, proizvodnjo hrane, zrak, ki ga dihamo ... Vendar sta naš odnos do nje in ravnanje z naravo v neravnovesju. Posledično ne izgubljamo le naravnih območij, ampak tudi občutek pripadnosti. Zato je čas, da premislimo, naravo obnovimo in se ponovno povežemo z njo! Prav to vas prosimo, da naredite na evropski dan parkov.«

V Sloveniji se zavarovana območja povezujejo v Skupnost naravnih parkov Slovenije

Skupnost naravnih parkov Slovenije je nastala leta 2011 in danes združuje petnajst upravljavcev zavarovanih območij. Povezuje jih skupni interes ohranjanja narave, zagotavljanja ravnovesja med učinkovitim varovanjem narave, kulturnega izročila in na drugi strani različnih dejavnosti znotraj zavarovanih območij. Zavarovana območja oziroma parki, tudi rezervati, pa niso območja, kjer bi bil človeku vstop popolnoma prepovedan. To so le območja, kjer je potreben tehten in temeljit premislek ob vsakršni človekovi dejavnosti, tudi turizmu.

Skupnost naravnih parkov Slovenije je ob evropskem dnevu parkov pripravila vrsto dogodkov, kot so na primer vodeni ogledi, pohodi, kolesarski izleti, predavanja, in razstave.