Skoči do osrednje vsebine

Minister Vizjak podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje kanalizacije v občinah Celje, Štore in Vojnik

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje kanalizacije v občinah Celje, Štore in Vojnik v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje«. Za dobrih 9 milijonov evrov (brez DDV) vreden projekt bo država prispevala 1,2 milijona evrov, EU iz Kohezijskega sklada pa 4,7 milijona evrov.

V okviru projekta je predvidena izgradnja 26,8 kilometra kanalizacijskega sistema s 16 črpališči. V Mestni občini Celje bo zgrajenih 16,7 kilometra kanalov in 12 črpališč, v Občini Štore 7,2 kilometra kanalov in štiri črpališča, v Občini Vojnik pa 2,9 kilometra kanalov. Cilj projekta je zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanja in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Projekt je sestavljen iz 38 podprojektov, ki so združeni v štiri sklope, ločeno po aglomeracijah in občinah. Gradnja se je začela leta 2021, končala pa se bo letos. Projekt bo finančno in administrativno zaključen v drugi polovici leta 2023.