Skoči do osrednje vsebine

Izšla je monografija o podjetniški demografiji in digitalizaciji podjetij

V okviru raziskovalnega projekta Slovenski podjetniški observatorij je izšla znanstvena monografija z naslovom Podjetniška demografija in značilnosti digitalizacije malih in srednje velikih podjetij: Slovenski podjetniški observatorij 2021, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Monografija je nastala ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Javna agencija SPIRIT Slovenija).

Slovenski podjetniški observatorij 2021 sestavljata dva dela: analiza demografije slovenskih podjetij in raziskava problematike digitalizacije malih in srednje velikih podjetij. V prvem delu so raziskovalci podrobno analizirali gospodarske družbe in samostojne podjetnike v Sloveniji, in sicer za leto 2020 ter primerjali ključne podatke med Slovenijo in EU-28 oziroma posameznimi članicami v dejavnosti industrije, gradbeništva, trgovine in storitev. Leta 2020 je bilo v Sloveniji tako 118.959 podjetij ali 0,8 % manj kot leta 2019. Za 2,2 % se je povečalo le število podjetij, ki ne zaposlujejo nobenega delavca (to so gospodarske družbe z nič zaposlenimi). Najbolj se je zmanjšalo število velikih podjetij (za 14 ali 5,9 %). Številčno je bilo največ mikro podjetij z 1–9 zaposlenimi (72,9 %), najmanj pa velikih podjetij (0,2 %).

Raziskava je pokazala, da podjetja v Sloveniji uporabljajo predvsem enostavnejše digitalne tehnološke rešitve in orodja, zahtevnejša, kompleksna ali novejša pa bistveno manj. Tako prevladujejo implementacija in uporaba spletnih strani, orodij za podporo timskemu delu in programske rešitve za brezpapirno poslovanje. Šele nato sledijo digitalizacija poslovnih procesov, internet stvari, celovite programske rešitve za podporo strankam, 3D-tisk in veriženje blokov.

Jernej Salecl, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ob tem poudarja, da raziskava Slovenski podjetniški observatorij predstavlja za ministrstvo že vrsto let pomemben vir informacij glede dogajanja na področju slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetij, tako njihove demografije kot tudi aktualnih vsebin, tokrat digitalizacije. "Dognanja raziskav nam pomagajo še bolje razumeti aktualna, pogosto tudi »problematična« področja poslovanja podjetij in s pomočjo njihovih ugotovitev in priporočil nam dajejo tudi usmeritve kakšne ukrepe bi bilo smiselno sprejeti ali pa kako bi bilo smiselno spremeniti že obstoječe ukrepe, da bodo le-ti usmerjeni v dejanske potrebe podjetij."

Vljudno vabljeni k branju izsledkov raziskave.

Slovenski podjetniški obzservatorij 2021

  • Podjetniška demografija in značilnosti digitalizacije malih in srednje velikih podjetij

    V aktualni raziskavi Slovenski podjetniški observatorij ugotavljamo značilnosti digitalizacije slovenskih podjetij in analiziramo demografijo slovenskega gospodarstva. Digitalizacija kot eno izmed prioritetnih področij razvoja tako v EU kot v Sloveniji potrebuje celovito podporo pri implementaciji, kar se še posebej nanaša na mala in srednje velika podjetja. Le-ta namreč sama ne morejo preseči deficita resursov, ki se nanašajo predvsem na finančne vire in pomanjkanje zaposlenih z ustreznimi znanji. Podporno okolje za podjetništvo bo tudi v prihodnje imelo ključno vlogo kot pospeševalec in podpornik podjetij pri digitalizaciji.
    Analize in raziskave