Skoči do osrednje vsebine

Sredstva za komunalna podjetja in javne ustanove

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture, ki je namenjen komunalnim podjetjem in javnim ustanovam. V okviru tega lahko upravičenci zaprosijo za posojilo, ki bo financiralo celoten projekt, do višine 1,5 milijona evrov.

Do sredstev na razpisu so upravičena javna podjetja, ki v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah in pravne osebe izkazujejo neprofitni status in namen delovanja ter so v javni (so)lasti, organizirani kot: javni zavod, javni raziskovalni zavod, zbornica, javni sklad, ustanova, javna agencija. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. januarjem 2020.  

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. julija 2021, so: 

  • nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov oz. objektov javne infrastrukture,
  • gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov objektov javne infrastrukture,
  • adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov objektov javne infrastrukture,
  • nova oprema,
  • novi delovni stroji,
  • prevozna sredstva,
  • neopredmetena sredstva.

Vlagatelj morajo vlogo oddati v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 23. maja 2022 do 31. decembra 2022 oziroma do porabe sredstev. 

Več o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji si poglejte na povezavi objavljeni javni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada in v Aplikaciji e-Rsklad, kjer lahko tudi oddate vlogo.