Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 372. dopisne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

Na 372. dopisni seji Vlade Republike Slovenije je vlada sprejela tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Izdana sprememba Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. Spremembe uredbe so pripravljene na podlagi pobude Ministrstva za kulturo (MK) - da je treba površino, ki bo namenjena novemu Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, opredeliti kot zazidane površine in ne kot bruto tlorisne površine. V uredbi se je tako spremenil tretji odstavek 13. člena, v točki 3., podtočki a), na način, da je velikost stavbe do največ 2000 m2 zazidane površine.

Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za ekodukt na odseku avtoceste Unec–Postojna

Vlada je sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za ekodukt na odseku avtoceste Unec–Postojna. Cilj prostorske ureditve je zagotovitev migracijskih koridorjev prostoživečim živalim, zmanjšanje fragmentiranosti migracijskih habitatov (predvsem za vrste iz skupin sesalci) in zagotavljanje varnosti voznikov pred trki s prostoživečimi živalmi. Predmet izdelave državnega prostorskega načrta je umestitev ekodukta preko ograjene avtoceste, železnice in regionalne ceste za potrebe varnega prehajanja prostoživečih živali in za povečanje prometne varnosti voznikov. Velikost območja načrtovanja je okoli 4,2 hektara in zajema gozdno območje na meji občin Cerknica in Postojna.

Vpis Agencije za radioaktivne odpadke v sodni register Slovenije

Vlada je izdala ugotovitveni sklep zaradi postopka registracije subjekta v sodni register. Na podlagi 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke je bila firma javnega gospodarskega zavoda  »ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana Prevod firme: ARAO - Agency for Radwaste Management, Ljubljana« spremenjena v »ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke«. Pravnoorganizacijska oblika ostaja nespremenjena, in sicer – javni gospodarski zavod (skrajšano j. g. z.).