Skoči do osrednje vsebine

Potek veljavnosti Uredbe o določitvi cen določenih naftnih derivatov s 1. majem 2022

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Uredba oziroma začasni vladni ukrep bo s 1. majem 2022 prenehal veljati. Cene naftnih derivatov se bodo po prenehanju ukrepa znova prosto oblikovale na trgu. Kljub temu na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ocenjujemo, da se bodo cene pogonskih goriv v Sloveniji še vedno gibale v okviru EU povprečja in povprečja evroobmočja.

Vlada Republike Slovenije se je zaradi hudih motenj na mednarodnem in domačem trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen 14. marca 2022 odločila za začasen ukrep regulacije cen določenih naftnih derivatov. Z Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 36/22) je aktivno posegla na trg cen naftnih derivatov. Določila je najvišje dovoljene drobnoprodajne cene (za 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin - NMB-95 ta znaša 1,503 evra/liter, za dizel pa 1,541 evra/liter) ter kasneje, dne 31. marca 2022 s spremembo uredbe (Uradni list RS, št. 46/22) določila še najvišje dovoljene veleprodajne cene z DDV (NMB-95 ta znaša 1,483 evra/liter, za dizel pa 1,521 evra/liter). Uredba velja do vključno 30. aprila 2022. S tem je bil vladni cilj in namen zaščite potrošnikov dosežen.

V vmesnem obdobju so se razmere na trgu naftnih derivatov stabilizirale. V Sloveniji trenutno ne zaznavamo motenj in nestabilnosti pri dobavi pogonskih goriv. Zaradi vladnega ukrepa so v Sloveniji najvišje dovoljene drobnoprodajne cene za NMB-95 in dizel že od sredine marca 2022 nižje od EU povprečja in povprečja v EURO območju.

Uredba oziroma začasni vladni ukrep bo s 1. majem 2022 prenehal veljati. Cene naftnih derivatov se bodo po prenehanju ukrepa znova prosto oblikovale na trgu. Kljub temu na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ocenjujemo, da se bodo cene pogonskih goriv v Sloveniji še vedno gibale v okviru EU povprečja in povprečja EURO območja.