Skoči do osrednje vsebine

Objava programov sofinanciranja stanovanjskih enot in poziva za nakup stanovanj ter zemljišč

Stanovanjski sklad RS (SSRS) je za leti 2022 in 2023 objavil dva programa sofinanciranja stanovanjskih enot – javnih najemnih in za starejše, ter javni poziv za nakup stanovanja in zemljišč.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot in bivalnih enot v letih 2022 in 2023 je namenjen pridobivanju novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v vseh lokalnih skupnostih v Sloveniji. Glavni poudarek in prednost se namenja investicijskim projektom, ki izpolnjujejo pogoje novih predpisov s področja energetske učinkovitosti in sofinanciranju, v obliki soinvestiranja projektov, kjer SSRS kupuje do 50 % javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot. Prav tako daje možnost najema posojila do 50 % vrednosti javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot. Program ohranja tudi nekoliko spremenjeno obliko sofinanciranja: soinvestiranje s posojilom.

Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023 je namenjen pridobivanju novih stanovanjskih enot v domu starejših občanov, oskrbovanem stanovanju in centru dnevnega varstva starejših oseb v vseh lokalnih skupnostih v Sloveniji. Glavni poudarek in prednost se namenja investicijskim projektom, ki izpolnjujejo pogoje novih predpisov s področja energetske učinkovitosti in sofinanciranju oskrbovanih stanovanj, v obliki soinvestiranja projektov, kjer SSRS kupuje do 50 % oskrbovanih stanovanj za starejše. Program ohranja tudi obliko sofinanciranja: posojilo in soinvestiranje s posojilom.

SSRS z Javnim pozivom za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023 vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. SSRS bo v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.