Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar dr. Raščan v New Yorku na forumu Ekonomsko-socialnega sveta OZN o financiranju za razvoj

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Državni sekretar dr. Stanislav Raščan se je 26. in 27. aprila 2022 v New Yorku udeležil foruma Ekonomsko-socialnega sveta Organizacije združenih narodov (OZN) o financiranju za razvoj, na katerem je bila izpostavljena potreba po izpolnitvi osrednje obljube Agende za trajnostni razvoj 2030 o odpravi revščine. Udeležil se je tudi visokega zasedanja Generalne skupščine OZN na temo financiranja izgradnje miru in opravil številna dvostranska srečanja.

Na forumu Ekonomsko-socialnega sveta OZN je državni sekretar dr. Raščan poudaril, da sta razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč pomemben del slovenske zunanje politike. Na ta način Slovenija prispeva k odpravljanju revščine, zmanjševanju ranljivosti in neenakosti ter k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Slovenija je v letu 2021 povečala razvojno pomoč na 0,19 % bruto nacionalnega dohodka, znatno pa se je povečal tudi delež pomoči, ki ga Slovenija namenja manj razvitim državam.

Državni sekretar dr. Raščan je poudaril, da si je ob naraščajoči finančni vrzeli med razvojnimi in humanitarnimi potrebami ter razpoložljivimi sredstvi, treba prizadevati za učinkovitost in skladnost uradne razvojne pomoči. Slovenija daje poudarek političnemu dialogu in tehnični pomoči našim partnerskim državam, predvsem v soseščini. Preko slovenske mednarodne organizacije Center za razvoj financ se je začel izvajati tudi regionalni projekt na Zahodnem Balkanu za mobilizacijo domačih prihodkov, s posebnim poudarkom na financiranju podnebnih posegov.

Državni sekretar dr. Raščan se je udeležil tudi visokega zasedanja Generalne skupščine OZN o financiranju izgradnje miru. V svojem nastopu je izrazil zadovoljstvo nad celostnim pristopom Sklada za izgradnjo miru, ki je v preteklih letih pri svojem delovanju začel vedno več pozornosti namenjati sodelovanju žensk in mladih. Prav tako je poudaril pomen vlaganja v mir in razvoj, tudi v preventivnem smislu, ter pomen globalnega sodelovanja in učinkovitega multilateralizma, tudi na področju preprečevanja kriz. Državni sekretar dr. Raščan je najavil, da bo Slovenija v Sklad za izgradnjo miru prispevala 20 tisoč evrov.

Zasedanje Generalne skupščine OZN o financiranju izgradnje miru je organiziral predsednik Generalne skupščine OZN Abdulla Shahid, s ciljem zbiranja predlogov, iskanja rešitev in finančnih zavez za odpravo finančne vrzeli Sklada OZN za izgradnjo miru.

Ob robu visokih dogodkov v New Yorku je državni sekretar dr. Raščan opravil tudi bilateralna srečanja z državno sekretarko Ministrstva za zunanje zadeve Finske, Johanno Sumuvuori, s stalnim predstavnikom Bangladaeša Mohammedom Ziauddinom, s stalnim predstavnikom EU pri OZN, veleposlanikom Olofom Skoogom, ter s stalnim predstavnikom Estonije pri OZN, veleposlanikom Svenom Jürgensonom. Poleg tega je državni sekretar dr. Raščan gostil delovno kosilo za veleposlanike stalnih predstavništev pri OZN iz pacifiške regije (Fidži, Mikronezija, Samoa, Tonga, Papua Nova Gvineja, Maršalovi otoki, Vanuatu) in delovno večerjo za veleposlanike stalnih predstavništev pri OZN iz Bocvane, Burundija, Lesota ter Nepala.