Skoči do osrednje vsebine

Podpis sklepa o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Laško

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal sklep o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Laško v okviru operacije Odvajanje in čiščenje komunalnih voda v porečju Savinje. Za skoraj 4,3 milijona evrov vreden projekt, ki ga izvaja Občina Laško, bo država prispevala 376.454,40 evra, Evropska unija iz Kohezijskega sklada pa 2.133.241,60 evra.

Kanalizacijske cevi

Kanalizacijske cevi | Avtor: Pixabay

Namen investicije je zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. V okviru projekta bo izvedena investicija v odvajanje odpadne vode v aglomeraciji Laško s ciljem celovite ureditve ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih vod na območjih (aglomeracije nad 2000 populacijskih enot), saj na območju še ni v celoti zagotovljena predpisana storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode. Trenutni delež priključene obremenitve znaša 77,46 %, od tega 70,7 % prebivalcev in 100 % dejavnosti.

V okviru projekta bo na javno kanalizacijsko omrežje priključenih dodatnih 595 prebivalcev, zgrajeno bo javno kanalizacijsko omrežje v dolžini 7780 metrov, zgrajenih bo pet črpališč. Predvideno obdobje gradnje je v letih 2022 in 2023, operacija pa bo finančno in administrativno zaključena v drugi polovici leta 2023.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša skoraj 4,3 milijona evrov. Vrednost sofinanciranja znaša 2.509.696 evrov, od tega bo državni proračun zagotovil 376.454,40 evra, Evropska unija pa 2.133.241,60 evra.