Skoči do osrednje vsebine

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o tajnih podatkih

V okviru mednarodnih aktivnosti na področju sklepanja mednarodnih sporazumov o varovanju tajnih podatkov je bil dne 4. oktobra 2021 podpisan Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o medsebojnem varovanju izmenjanih tajnih podatkov.

Sporazum je bil podpisan v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 51002-71/2018/4 z dne 24. januarja 2019, po predhodno opravljenih pogajanjih.

Sporazum sta v Atenah podpisala veleposlanik Republike Slovenije v Helenski republiki gospod Matjaž Longar in generalmajor Dimitrios Choupis.

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o medsebojnem varovanju izmenjanih tajnih podatkov, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. marca 2022, je objavljen v uradnem listu Republike Slovenije št. 45/2022.

S sklenitvijo sporazuma je podana primerna podlaga za izvajanje nalog državnih organov, ki pri svojem delu izmenjujejo tajne podatke s predstavniki drugih držav, obenem pa bo slovenskim gospodarskim družbam omogočeno sklepanje poslov, ki se vežejo na izmenjavo tajnih podatkov.

 

Veleposlanik Matjaž Longar in generalmajor Dimitrios Choupis si izmenjujeta sporazuma v ozadju zastave

Podpis sporazuma z Grčijo