Skoči do osrednje vsebine

Odlok o podnebnem skladu odgovarja na aktualne razmere na energetskih trgih

 • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je izdala odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Kot je pojasnil minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, odlok sledi trendom v letošnjem letu in hkrati odgovarja na aktualne razmere na energetskih trgih.

Mag. Andrej Vizjak za govorniškim pultom predstavlja Odlok po seji vlade

Mag. Andrej Vizjak predstavlja Odlok po seji vlade | Avtor: Janja Pavlin

Slovenija bo v letu 2022 na javni dražbi ponudila 2.672.500 emisijskih kuponov. Na podlagi gibanja cene kuponov iz preteklosti je letni priliv v letih 2022 in 2023 ocenjen na 170 milijonov evrov letno. Razpoložljiva sredstva tj. skupna ocena prilivov in prenosov neporabljenih sredstev iz preteklih let je za obdobje 2021-2023 je ocenjena na 525,214 milijona evrov.

Iz sklada se financirajo številni ukrepi za zmanjševanj emisij ogljikovega dioksida. »S tem odlokom smo aktualizirali program že sprejete zakonske odločitve. Parlament je namreč sprejel zakon in uvedel tako imenovane energetske vavčerje za ranljivejše skupine in v ta namen smo namenili kar 106,8 milijona evrov,« je poudaril minister.

Vlada aktualizirala prihodke v podnebni sklad, »saj je zaradi dviga cen emisijskih kuponov prihodkov bistveno več kot smo pričakovali pred letom dni. Ob upoštevanju, da se na letni ravni v ta sklad steče približno 170 milijonov evrov in da smo imeli nekaj presežka tudi iz preteklih let, smo dodatna sredstva namenili še za tiste ukrepe, ki so se v zadnjem obdobju izkazali kot ukrepi, kjer moramo sredstva povečati.«

»Dodatnih 15 milijonov evrov smo namenili za spodbujanje fotovoltaičnih elektrarn za fizične osebe. Dodatnih 28 milijonov smo zagotovili za namestitev toplotnih črpalk oziroma kotlov za biomaso v gospodinjstvih in socialno najbolj ranljivih prebivalcih. Na tem delu smo namreč v zadnjem letu zaradi energetske krize občutili drastičen dvig vlog in interesa, zato smo za te namene bistveno povečali sredstva,« je navedel minister.

Za trajnostno mobilnost oziroma nadgradnjo železniških prog je namenjenih dodatnih 23 milijonov evrov, 30 milijonov pa za nabavo novih vlakovnih kompozicij.

Povečale so se tudi subvencije za investicije v dejavnosti v prehod v nizkoogljično krožno in energetsko odporno gospodarstvo za 5 milijonov evrov.

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 med drugim določa tudi nove upravičene ukrepe:

 • strokovne podlage za verigo HE na srednji Savi,
 • nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo,
 • sofinanciranje prireditev v podporo trajnostnemu razvoju,
 • projekt Life IP restart,
 • promocija sinergijskih učinkov okoljske in energetske politike za povečanje odpornosti družbe in spodbujanje prehoda k nizkoogljični družbi,
 •  zaradi sprejetja Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov se bo omogočilo črpanje sredstev Sklada za podnebne spremembe v skladu s tem zakonom v višini 106,8 milijona evrov.

Program je za leto 2023 indikativne narave in bo ob pripravi proračunov ustrezno usklajen skladno z javnofinančnimi zmožnostmi.

 • Prikaz porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023

  Strategije in programi