Skoči do osrednje vsebine

Več sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost se v mandatu te vlade bistveno povečujejo. Na področju znanosti se proračunska vlaganja v znanost samo v letu 2022 povečujejo za 44,3 milijona evrov.

Na področju znanosti se proračunska vlaganja v znanost v letu 2022 povečujejo glede na sprejeti proračun za leto 2022 za 44,3 milijona evrov (za 13,7%), glede na realizacijo 2021 pa za 66,1 milijona evrov (za 21,8%) in znašajo 368.737.424 evrov. V letu 2023 se bodo sredstva povečala glede na leto 2022 za dodatnih 26,8 milijona evrov (za 7,2%) in bodo znašala 395.549.750 evrov.

Pozitivni trend povečevanja sredstev v znanost se bo nadaljeval tudi v prihodnje, kar zagotavlja novi Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki med drugim omogoča stabilnost in avtonomen razvoj znanstvenoraziskovalne dejavnosti in njenih izvajalcev. Ciljna vrednost je nameniti 1 odstotek bruto domačega proizvoda (BDP) javnih sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost z rastjo 0,08 % BDP na letni ravni, kar pomeni, da se bodo proračunska sredstva za znanost do leta 2025 podvojila.

Do sedaj smo imeli v Republiki Sloveniji 16 znanstveno raziskovalnih zavodov, od tega 15 v Ljubljani in le enega v Kopru, zato je politika decentralizacije tudi na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti toliko bolj potrebna, saj bomo le tako aktivirali čim več potencialov in zagotovili pogoje tudi za aplikativne veje raziskav.

Bojazen znanstvenoraziskovalne sfere, da bi nastanek novega javnega raziskovalnega zavoda ogrozil njen obstoječi ali prihodnji materialni položaj je zato povsem odveč, še toliko bolj, ker se bodo v naslednjih letih sredstva za znanost le še povečevala.

Znanstvenica pri delu v laboratoriju.

Proračunska sredstva za znanost se bodo do leta 2025 podvojila. | Avtor: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.