Skoči do osrednje vsebine

Rezultati razpisa za izbor izvajalcev letnega programa športa v letu 2022

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so objavijeni rezultati Javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2022.

Za sofinanciranje vsebin je ministrica prof. dr. Simona Kustec izbrala 300 programov 72 prijaviteljev in v državnem proračuna zagotovila 12.220.080 evrov, kar je skoraj 600.000 evrov več kot lansko leto.

Izbrani izvajalci za leto 2022

Sofinancirajo se naslednje vsebine:

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine - Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah;
 • Obštudijske športne dejavnosti - Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti, športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni in tekmovanja organizirana pod okriljem FISU;
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine;
 • Vrhunski šport - Priprave in nastopi državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih, priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc, sklad za vrhunske športnike;
 • Šport invalidov - Državna prvenstva na področju športa invalidov, pilotski programi povezovanja športnih, invalidskih ter dobrodelnih organizacij;
 • Športna rekreacija - Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek;
 • Šport starejših - Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim;
 • Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom - Športni oddelki v srednjih šolah, štipendije za nadarjene in vrhunske športnike, spremljanje pripravljenosti športnikov, nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov;
 • Delovanje športnih organizacij - Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, delovanje Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja, delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez, delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije, delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti, delovanje zamejskih športnih zvez;
 • Mednarodna dejavnost v športu - Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam;
 • Javno obveščanje v športu - Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok in mladine ter športni rekreaciji;
 • Športno obnašanje - Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja, delovanje ambasadorja za šport, strpnost in »fairplay«
 • Preprečevanje dopinga v športu. 

Izbrani izvajalci bodo sredstva, pridobljena na javnem razpisu, lahko koristili več kot mesec dni prej, kot v preteklem letu.

Poleg rezultata razpisa je objavljen tudi Sklep o vrednosti vrednosti točk posameznih vsebin letnega programa sporta na državni ravni v Republiki Sioveniji v letu 2022.

Besedilo sklepa