Skoči do osrednje vsebine

Podpis pogodbe o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Tržič

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Tržič v okviru operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save. Za 6,9 milijona evrov vredno izvedbo gradbenih del, ki jih izvaja Občina Tržič, bo država prispevala 386.000 evrov, Evropska unija iz Kohezijskega sklada pa 2,18 milijona evrov.

Gradnja kanalizacije

Gradnja kanalizacije | Avtor Albert Kolar

V okviru projekta bo zgrajenih 11,7 kilometra fekalne kanalizacije (10,7 kilometra gravitacijske in 1 kilometer tlačne) ter 10 črpališč. Na novozgrajeno kanalizacijo se bo priključilo 1560 PE iz naslova prebivalcev in 168 PE iz naslova dejavnosti. V sklopu izvedbe del je predvidena tudi izgradnja vodovoda in meteorne kanalizacije, ki pa predstavljata neupravičen strošek za sofinanciranje.