Skoči do osrednje vsebine

Minister Andrej Vizjak na EXPO gostitelj okrogle mize podzemne vode in podnebne spremembe

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je na svetovni dan voda in v okviru tedna posvečenega vodi, na EXPO v Dubaju vodil okroglo mizo na visoki ravni, na temo »Podzemne vode – preplet politik, znanosti, tehnoloških inovacij in zdravja« v luči podnebnih sprememb. Okroglo mizo soorganizirajo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ) ter Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT).

Udeleženci okrogle mize stojijo pred panojem I feel Slovenija, in sicer Marko Maverm nacionalni labaratorij za zdravje, okolje in hrano, minister Andrej Vizjak, Marko Gajič, Bled Water Festival, omaž Rodič, direktor centra odličnosti Vesolje

Marko Maver, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, Marko Gajič, Bled Water Festival, Tomaž Rodič, direktor centra odličnosti Vesolje | Avtor Katja Piškur

1 / 4

Okrogle mize so se na povabilo ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka udeležili državna sekretarka Finske Jaana Husu Kallio, visoki predstavniki Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (angleško The United Nations Economic Commission for Europe - ZN UNECE), Geneva Water Huba, Clean Ganga,  organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (angleško United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO), Evropske vesoljske agencije in Svetovnega sklada za okolje (angleško Global Environment Facility - GEF). Na dogodku so s predstavitvami sodelovali tudi predstavniki slovenskih podjetij (Space.si) ter Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter Blejski vodni festival.

Letošnji svetovni dan voda je posvečen podzemni vodi, najizdatnejšemu in zato tudi najpomembnejšemu viru sladke vode. Skoraj polovica svetovnega prebivalstva je za zadovoljevanje svojih dnevnih potreb po pitni vodi odvisna samo od podzemne vode. Pomemben delež vode, potrebne za namakanje in potrebe industrije, prihaja iz podzemne vode. Po drugi strani pa podnebne spremembe, glavni izziv 21. stoletja za našo civilizacijo, ogrožajo naše družbe in gospodarstva, ki so odvisna od stabilne in varne oskrbe z vodo, kar velikokrat povzroča čezmerno izkoriščanje virov podzemne vode.

Minister Vizjak je na okrogli mizi poudaril prizadevanja Slovenije v smeri trajnostnega in učinkovitega upravljanja vodnih virov na vseh ravneh, tako lokalni, državni kot regionalni in globalni za zagotavljanje dostopa do čiste pitne vode, učinkovitega čezmejnega upravljanja vodnih virov ter zagotavljanje odpornosti na podnebne spremembe. Kot je poudaril, »so podzemne vode glavni vir pitne vode v Sloveniji. Se bodo pa podnebne spremembe v Sloveniji  odrazile tudi v spremembah vodne bilance. Podzemne vode bodo kljub spremembam glede na ocene in podnebne scenarije ostale stabilen vir, bodo pa spremembe regionalno pogojene.«

Zaradi vse večje rabe virov podzemne vode po vsem svetu je potreba po okrepljenem  sodelovanju na področju čezmejnih voda vse večja, pri čemer je minister izpostavil dobre prakse sodelovanja Slovenije v okviru mednarodnih vodnih sporazumov kot je UNECE Vodna konvencija, Savski sporazum ter Mednarodna komisija za varstvo reke Donave (angleško International Commission for the Protection of the Danube River - ICPDR). Slovenija ima tudi dolgoletno tradicijo delovanja v okviru meddržavnih vodnih komisij.

Izvedba okrogle mize na EXPO v Dubaju se vključuje v aktivnosti v okviru izvajanja aktivnosti vezanih na predsedovanje Slovenije UNECE Vodni konvenciji v obdobju 2024–2027 ter promocije Slovenije na področju vodne diplomacije.

S celovitim pristopom do vode EU utrjuje ugled največje donatorice razvojne pomoči in potrjuje svoj vpliv kot ključen globalni akter, tudi v luči pregledne konference desetletja o vodi Združenih narodov marca 2023.