Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje javnih razpisov za sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode in vodovodne sisteme

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) na podlagi Uredbe Evropske Unije o mehanizmu za okrevanje in odpornost izvaja dva javna razpisa za sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode in vodovodni sistem.

Gradnja kanalizacije

Gradnja kanalizacije | Avtor Albert Kolar

V okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost se s sredstvi Evropske Unije sofinancira naložbe za izboljšanje kakovosti javnih storitev na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda. MOP je do drugega odpiranja vlog za vodovodni sistem prejel skupno 25 vlog, od katerih je bilo na odpiranju vlog 6 formalno popolnih, pri ostalih vlogah pa so bili vlagatelji pozvani k dopolnitvam vlog. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda pa je bilo do drugega odpiranja vlog prejetih skupno 43 vlog, od tega je bila 1 vloga nepravilno označena, pri 7 vlogah je bilo na odpiranju vlog ugotovljeno, da so formalno popolne, pri ostalih vlogah pa so bili vlagatelji pozvani k dopolnitvam vlog. Formalno nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ustrezno ne dopolnijo v zahtevanem roku, se kot nepopolna zavržejo.

Trenutno so formalno popolne vloge v začetni fazi vsebinskih pregledov. Odločitve o dodelitvi razpoložljivih sredstev vlagateljem sledijo po ocenjevanju vlog. Vloge, ki bodo skladne z zahtevami javnega razpisa, bodo razvrščene po vrstnem redu prispetja popolnih vlog, do porabe razpoložljivih sredstev posameznega javnega razpisa, odprtega do 31. 12. 2023. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije sta dne 10. 3. 2022 in 16. 3. 2022 organizirala spletni delavnici za Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo, kjer se je sestalo več kot 150 udeležencev. Na spletni delavnici sta predstavnika MOP odgovarjala na vprašanja potencialnih vlagateljev glede aktualnih razpisov.

Pogosta vprašanja in odgovori za sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode in vodovodni sistem so zbrani na spletnem mestu javnih razpisov. Vprašanja in odgovori se redno posodabljajo skladno z vsebino in potrebnimi pojasnili za lažje razumevanje formalnih in vsebinskih zahtev javnih razpisov. 

Javni razpis za dodelitev sredstev: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) 

Javni razpis za dodelitev sredstev: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II)

Med MOP in Evropsko komisijo še vedno potekajo usklajevanja glede implementiranja Načrta za okrevanje in odpornost v prostor, saj je predpogoj za učinkovito črpanje sredstev za izvedbo načrtovanih ukrepov načrta  odvisen od reformne rešitve ter dobro pripravljene in vodene naložbe.