Skoči do osrednje vsebine

Vlada ustanovila Urad Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme

  • Urad Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme

Vlada Republike Slovenije je na seji sprejela Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Urad Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme bo zagotavljal z vidika nabav v zdravstvu informacijsko, organizacijsko, strokovno in drugo pomoč vladi s posebnim ciljem doseganja primerljivih in optimalnih cen pri javnem naročanju. Gre za urad najširšega in strateškega pomena pri zagotavljanju vzdržnosti javne porabe in zmanjševanja proračunskih izdatkov ter transparentnosti in ustrezne primerljivosti nabav, ki je nujna za učinkovito porabo javnih sredstev. Hkrati bo ustanovitev urada zagotovila hitrejše približevanje tržnih in zdravih konkurenčnih praks v Republik Sloveniji standardom v primerljivih državah Evropske unije.

Sredstva za delovanje urada se bodo v skladu s 4. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), do uveljavitve rebalansa proračuna države za leto 2022 oziroma do sprememb ali rebalansa proračuna 2023 zagotavljala v finančnem načrtu Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije. 

Urad bo vodil direktor, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije, odgovoren pa bo generalnemu sekretarju vlade.