Skoči do osrednje vsebine

Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam - Znanje in orodja za Slovenijo na nacionalni in EU ravni

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Danes se je odvil se je spletni seminar za predstavitev znanja in orodij v pomoč prilagajanju podnebnim spremembam s široko udeležbo strokovnjakov, odločevalcev na občinski, regionalni in nacionalni ravni, pri čemer je bilo izraženo presenečenje na številom in kakovostjo podatkov in orodij, ki jih nudita slovenski in evropski portal za prilagajanje podnebnim spremembam.

Spletni seminar, ki sta ga soorganizirala Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), je ponudil pregled znanja o prilagajanju in orodjih na nacionalnih in EU ravni ter priložnost za razmislek o tem, kako se uporabljajo trenutno razpoložljive informacije in kje so vrzeli v znanju. Na seminarju, ki je požel veliko interesa je potekala zanimiva izmenjava. Evropska platforma za prilagajanje podnebnim spremembam (Climate-ADAPT- v angleščini) je plod partnerstva med Generalnim direktoratom Evropske komisije za podnebne ukrepe (angleško The Commission's Directorate-General for Climate Action-DG CLIMA) in  Evropsko agencijo za okolje (angleškoThe European Environment Agency-EEA). Glavni cilji platforme so izmenjava znanja in praktičnih izkušenj na področju prilagajanja podnebnim spremembam ter pomoč nosilcem odločanja pri učinkovitem prevzemanju tega znanja.

Po uvodnih besedah s strani Barbare Simonič, nacionalne kontaktne točke za prilagajanje podnebnim spremembam, in predstavnika Evropske komisije, Direktorata za podnebje, Petra Löfflerja se je seminar nadaljeval s predstavitvijo glavnih izzivov prilagajanja s strani mag. Mojce Dolinar, vodje Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo na ARSO. Anže Medved z ARSO je predstavil dostopne podatke o podnebnih spremembah na Vremenskem portalu ARSO in opozoril na podnebne storitve, ki jih agencija nudi v pomoč prilagajanju različnim akterjem. V nadaljevanju je Thomas Neumann iz podjetja Ramboll predstavil spletni portal Climate-ADAPT ter različna orodja, ki so na voljo preko portala, hkrati z možnostmi podaje prispevkov za objavo na portalu. Petya Pishmisheva iz Konvencije županov za podnebje in energijo pa je predstavila orodje v podporo prilagajanju v urbanih območjih ter orodje v podporo razvoju politik na lokalnem nivoju. Povratne informacije o uporabi orodij, izkušnjah s projekti prilagajanja in uporabo podatkov sta nudili doc. dr. Tjaša Pogačar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in ga. Patricija Štor iz Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina. Izraženo je bilo presenečenje nad širino in kakovostjo informacij, dostopnih na portalu Climate-ADAPT in drugje.

Odvila se je tudi razprava, v kateri so se povezali raziskovalci s področja turizma z ARSO, predstavnica Skupnosti občin Slovenije s Konvencijo županov in predstavniki medijev za objavo povzetka dogodka. Na koncu je bila izvedena še evalvacija srečanja s pomočjo orodja mentimeter, ki je pokazala da so udeleženci pridobili veliko novih in uporabnih informacij v podporo prilagajanju podnebnim spremembam. V zaključku so bili vsi udeleženci povabljeni k udeležbi na treningu za objavo informacij na Climate-ADAPT, in sicer v petek, 8. 4. 2022 med 10. in 12. uro preko prijave na spletni strani ClimateADAPT- v angleščini.

Logotip spletnega seminarja z vabilom

Logotip spletnega seminarja z vabilom