Skoči do osrednje vsebine

Ministri EU za izobraževanje so predstavili ukrepe in se zavzeli za skupen in hiter odziv EU za Ukrajino

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec se je udeležila neformalnega srečanja ministrov EU, pristojnih za izobraževanje, ki ga je na daljavo organiziralo francosko predsedstvo.

Osrednja tema srečanje je bila vzpostavitev usklajenega in predvsem solidarnega evropskega odziva na področju izobraževanja, kot posledica vojnega stanja v Ukrajini. V uvodu je ministre nagovoril ukrajinski minister Serhiy Shkarlet: »Zahvaljujemo se vam za hiter odziv in dosedanjo podporo ter nudenje različne oblike pomoči našim ljudem. Prizadevamo si, da bi z različnimi načini, razvojem spletnih platform, omogočili naše izobraževanje otrokom. Prosimo vas, da našim otrokom, ki so postali begunci, omogočite izobraževanje ter psihološko pomoč. Hvala za vašo solidarnost.«

Sledil je odziv evropske komisarke za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariya Gabriel, ki je poudarila pomembnost skupnega odziva EU družine in pozvala države članice k hitremu odzivanju. Da je skupen odziv ključen je izpostavila tudi ministrica Simona Kustec, ki je kot prva izmed držav članic nagovorila ministre: »Neupravičena vojna je poteptala tako mednarodno priznane meje suverene evropske države kot tudi osnovno spoštovanje človekovih pravic. Miroljubni odnosi med državami so temelj naše družbe in evropskega načina življenja. Zato smo se evropske države poenotile v podpori Ukrajini in v njenem boju za svobodo.«

Izpostavila je, da Slovenija izraža podporo tako v obliki pomoči beguncem kot tudi v odločnem odzivu, ko gre za področja izobraževanja, raziskav in športa. »Solidarnost z Ukrajino, ukrajinskimi učenci in učenkami, študentkami in študenti, raziskovalkami in raziskovalci je ključnega pomena in mora predstavljati srž usklajenega evropskega odziva,« je poudarila ministrica in predstavila ukrepe, ki jih je sprejela Slovenija. Hkrati se je zahvalila evropski komisarki Mariyi Gabriel, ki je s svojo ekipo omogočila, da se EU programi, kot so Erasmus+, Evropska solidarnostna enota in Obzorje Evropa, lahko uporabijo za pomoč ukrajinskemu prebivalstvu v najkrajšem možnem času. Ob tem je ministrica Kustec, kot tudi večina drugih ministrov, poudarila, da je poleg pomoči posamične države pomemben skupni odziv EU tudi zato, ker je natančna identifikacija težav ter hiter odziv nanje ključnega pomena pri oblikovanju odgovorov na akutna vprašanja, ki jih prinaša vojna. »V odzivu na ukrajinske potrebe je nujno izkoristiti obstoječa EU orodja, kot je School Education Gateway ali pa načrtovana platforma evropskega izobraževalnega prostora, ki bi pomagala usklajevati potrebe po izobraževalnih virih med EU državami članicami in Ukrajino,« je v nagovoru povedala ministrica Kustec. Pozvala je Predsedstvo in Evropsko komisijo, da se izkoristi Strateški okvir evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja, ki ima z okrepljenim upravljanjem možnost hitrejšega odzivanja in izmenjave informacij. S tem so se strinjali tudi ostali ministri, ki so v razpravi predvsem poudarili, da je potrebno ukrajinskim otrokom olajšati vstop v izobraževalne procese in poskrbeti za čim lažjo integracijo. V ta namen so države članice sprejele številne ukrepe, ki so sorodne sprejetim ukrepom slovenske vlade.

Ukrepi, ki jih je sprejela Slovenija

Na neformalnem ministrskem srečanju je ministrica Simona Kustec predstavila nekatere ukrepe, ki jih je sprejela Slovenija in aktivnosti, ki se izvajajo:

  • Slovenska vlada je vzpostavila vladni klicni center, kjer strokovnjaki nudijo informacije o pomoči, ki jo Slovenija nudi državljanom Ukrajine.
  • S pomočjo Sklepa o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine omogoča Slovenija takojšnjo vključitev v izobraževalne procese za osebe, mlajše od 18 let.
  • Prav tako imajo Ukrajinski otroci možnost vključitve v vse oblike razširjenega programa in v interesne dejavnosti, ki delujejo na šoli. S tem se zagotavlja postopno vključevanje v novo, drugačno življenjsko okolje.
  • Za študente se v tekočem šolskem letu iščemo in omogočamo ustrezne rešitve za zaključek študijskega leta, vzporedno pa tečejo priprave, da se jim omogoči vpis v naslednje študijsko leto.
  • Ministrstvo je v stiku z ukrajinskim veleposlaništvom predvsem v smeri ustreznega obveščanja o pravicah in možnostih, ki jih imajo ukrajinski državljani in državljanke v Sloveniji.
    Na različne načine si ministrstvo prizadeva, da se poskuša blažiti stiska, ki jo čutijo begunci. V ta namen ministrica načrtuje tudi več obiskov šol, ki so že sprejele begunce. Pred neformalnim srečanjem je ministrica obiskala tudi Center v Logatcu.

Ob koncu srečanja je evropska komisarka zahvalila vsem državam članicam za hiter in usklajen ter pozitiven odnos: »Današnja razprava je pokazala, da smo vsi solidarni in zavezani k ukrepanju. Države članice ste sprejeli zelo sorodne ukrepe na področju izobraževanja. Ob tem je pomembno, da delamo skupaj. Spremljali bomo razmere iz dneva v dan in ukrepali. Mi pa se ob tem zavežemo, da bomo zagotovili še več fleksibilnosti.«