Skoči do osrednje vsebine

Skupna izjava strateškega dialoga med Slovenijo in ZDA

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
Vladi Slovenije in ZDA sta se srečali na drugem strateškem dialogu. Vodila sta ga politični direktor in generalni direktor v slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve Jernej Müller in namestnica pomočnice državnega sekretarja Robin Dunnigan iz Urada za evropske in evro-azijske zadeve v ameriškem zunanjem ministrstvu.
delegaciji sedita za omizjem, pogovori

Slovenska in ameriška stran na strateškem dialogu v Ljubljani | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 3

Slovenijo in Združene države Amerike povezujejo zgodovinsko prijateljstvo, skupne vrednote, strateško partnerstvo in zavezništvo v zvezi NATO. Državi sta si stališča do ključnih vsebin skupnega interesa izmenjali tudi med obiskom ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja v Washingtonu decembra 2020, kjer je zasedal otvoritveni strateški dialog med Slovenijo in ZDA. Ta dialog predstavlja glavni okvir za razpravo o strateških globalnih in regionalnih vprašanjih ter področjih dvostranskega sodelovanja.

Državi sta izmenjali mnenja o najbolj aktualnih dogodkih v vzhodni Evropi in njenem sosedstvu, vključno s skupno obsodbo neupravičene in neizzvane vojne ruskega predsednika Vladimirja Putina proti Ukrajini. Obe državi sta ponovno potrdili svojo neomajno podporo suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine ter nujnost, da države spoštujejo svoje obveznosti po mednarodnem pravu.  

Drugo zasedanje je potekalo v času, polnem globalnih izzivov, vključno s trenutno vojno Rusije proti Ukrajini in pandemijo covida-19. V dialogu je bil poudarjen pomen, ki ga obe državi pripisujeta dvostranskemu sodelovanju in sodelovanju v večstranskih forumih pri reševanju vprašanj, ki vplivajo na varnost, blaginjo in odpornost obeh držav.

Dialog je zajemal tri glavne teme:

  • globalna in regionalna varnostna vprašanja, vključno z agresijo Rusije na Ukrajino, s kibernetsko varnostjo, energetsko varnostjo in bojem proti dezinformacijam,
  • večstransko sodelovanje,
  • sodelovanje pri gospodarskih vprašanjih, podnebnih izzivih in podpori našim skupnim demokratičnim vrednotam.

O vprašanjih globalne in regionalne varnosti, poleg ruske invazije na Ukrajino, se je razprava osredotočila na regijo Zahodnega Balkana, vključno s pomenom ohranjanja pozitivnega zagona pri vključevanju v EU za države, ki izpolnjujejo pogoje, skupno zavezanost stabilnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti Bosne in Hercegovine, pospeševanjem obstoječega dialoga med Beogradom in Prištino ter novimi pobudami za regionalno gospodarsko povezovanje.

Razprava je vključevala ponovno potrditev naše zavezanosti vzajemni obrambi kot članicama zavezništva Nato, glavnega foruma za čezatlantsko sodelovanje in evroatlantsko varnost, ter pomembnosti izgradnje orodij in zmogljivosti zavezništva za spopadanje s skupnimi varnostnimi izzivi.

Slovenija in ZDA tesno sodelujeta tudi v mednarodnih organizacijah, kjer imata usklajene poglede na številna vprašanja. Državi sta ponovno potrdili svoje odlično sodelovanje na področju človekovih pravic, boja proti korupciji, ohranjanja demokratičnih vrednot in zavezanosti k ohranjanju na redu temelječe mednarodne ureditve. Slovenija je predstavila kandidaturo za nestalno članico Varnostnega Sveta Organizacije združenih narodov za obdobje 2024-2025.

Tudi razprava o drugih vsebinskih vprašanjih je pokazala na mnogo skupnega razumevanja izzivov in priložnosti, zlasti na področjih izboljšanja kibernetske varnosti in odpornosti, boja proti dezinformacijam in boja proti podnebnim spremembam. Obe strani sta ponovno potrdili svojo zavezanost temeljem odgovornega obnašanja držav v kibernetskem prostoru in skupni interes za prevzemanje odgovornosti držav, ki delujejo v nasprotju z njimi in se v kibernetskem prostoru obnašajo moteče, destruktivno ali destabilizirajoče. Poleg tega sta se strani strinjali, da ima "Pobuda treh morij" pomembno geopolitično, gospodarsko in razvojno vlogo v regiji. Ostaja veliko priložnosti za krepitev našega gospodarskega sodelovanja, vključno s področjem energetske varnosti.

Strani sta potrdili, da bo naslednji strateški dialog v Washingtonu.