Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je dopolnjen osnutek slovenske strategije trajnostne pametne specializacije S5

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Ožja skupina državnih sekretarjev je 23.12.2021 obravnavala in potrdila osnutek nadgrajene Strategije pametne specializacije, nato pa so lahko zainteresirani deležniki in mnenjedajalci vse do konca dne 2. 2. 2022 pošiljali svoje predloge, vprašanja in mnenja glede omenjenega dokumenta.

Na ta način je javnost aktivno sodelovala pri oblikovanju prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije. Za vse prispevke se zahvaljujemo. Dokument je bil po enomesečni javni objavi ustrezno nadgrajen z upoštevanjem predlogov in pripomb iz javne objave in poslan na Evropsko komisijo.

Tukaj je objavljena nova verzija S5, ki je bila 4.3.2022 poslana na Evropsko komisijo. Po prejemu pripomb Evropske komisije bomo poslano verzijo smiselno nadgradili.

Osnutek slovenske strategije trajnostne pametne specializacije S5, marec 2022