Skoči do osrednje vsebine

Izdana uredba o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz proračunskih sredstev

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z njo je določen način izvajanja financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter normativi in standardi za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti in financiranje raziskovalnih projektov, katerih izvajanje se financira iz proračuna, ureja pa tudi spremljanje in porabo sredstev državnega proračuna.

Pravno podlago ima uredba v Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Z njo se povečuje avtonomija raziskovalnih organizacij pri razporejanju sredstev stabilnega financiranja.

Za pripravo predloga omenjene uredbe je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in januarja letos imenovalo delovno skupino, v kateri so, poleg predstavnikov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, sodelovali tudi zunanji strokovnjaki: prof. dr. Gregor Anderluh (Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije), prof. dr. Boštjan Zalar (Institut »Jožef Stefan«), prof. dr. Klavdija Kutnar (Univerza na Primorskem) in prof. dr. Anton Ramšak (Univerza v Ljubljani).