Skoči do osrednje vsebine

Prenovljen ukrep za varstvo kosca za manj invazivnih tujerodnih vrst

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Kmetijsko okoljsko podnebni ukrepi podpirajo izvajanje prilagojenih kmetijskih praks, ki imajo pozitivne učinke na naravo in okolje. Med njimi je tudi ukrep za varstvo vlažnih ekstenzivnih travnikov, kjer s časovno prilagojeno košnjo omogočajo uspešno gnezdenje številnim vrstam ptic, ki gnezdijo na tleh, tudi koscu. V zadnjem času so na nekaterih območjih zaznali trend širjenja invazivnih tujerodnih rastlin saj zamik prve rabe travnika omogoča uspešno cvetenje in semenenje invazivnih rastlin. V letu 2022 ima ukrep zato prenovljeno obliko. Ena od novosti je, da bo čas košnje odvisen od prisotnosti kosca - če kosec na travniku v tekočem letu ne bo prisoten, bo prva košnja možna že prej. Več.