Skoči do osrednje vsebine

Vabljeni k sodelovanju pri projektu skupnega evropskega interesa v zdravstvu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vabi vsa zainteresirana podjetja in organizacije, da izkažejo svoj interes za sodelovanje na področju podpore pomembnih projektov skupnega evropskega interesa (angleško Important Projects of Common European Interest - IPCEI) v okviru strateških vrednostnih verig v zdravstvenem sektorju, kamor spadajo zdravila, vključno s cepivi in naprednimi terapijami, učinkovine in intermediati, medicinski pripomočki in diagnostika, biotehnologije, nanotehnologije, digitalne terapije, bioinformatika ter drugi zdravstveni izdelki in tehnologije.

IPCEI želi Sloveniji in Evropski uniji zagotoviti ustvarjanje industrijskih in tehnoloških znanj in zmogljivosti, da bi okrepili njihovo strateško avtonomijo na področju raziskav in proizvodnje ter konkurenčnost na mednarodni ravni.

Omenjeni instrument državam članicam omogoča, da z odstopanjem od zakonodaje o državni pomoči podpirajo zelo inovativne projekte, namenjene razvoju in izvajanju izdelkov in procesov, pod pogoji, ki jih določa Evropska komisija.

Značilnosti IPCEI projektov

IPCEI projekti morajo izkazovati prispevek k ciljem EU na področju konkurenčnosti, inovativnosti, trajnostne rasti in ustvarjanja vrednosti ter zagotavljati finančno podprtost. Posebej so izpostavljena področja transporta, energije in okolja, ki pomembno prispevajo k skupnemu evropskemu trgu, izjemnega pomena pa so tudi raziskovalno-razvojni inovativni projekti, ki pomembno prispevajo k dodani vrednosti na ravni EU. Instrument IPCEI deluje kot integriran projekt medsebojno povezanih evropskih projektov, zato je vzpostavitev partnerstev s podjetji iz drugih držav članic, ki sodelujejo v IPCEI, bistvenega pomena.

Značilnost teh projektov mora biti njihova inovativnost in sposobnost ustvarjanja sprememb, merjena s prispevkom, ki ga lahko prispevajo k splošnim ciljem IPCEI. Projekti IPCEI morajo tudi dokazati svoj prispevek k odpravljanju sistemskih ali tržnih pomanjkljivosti, ki jih ni bilo mogoče premagati brez državne pomoči, ali k odzivu na družbene izzive, ki jih ni bilo mogoče obravnavati drugače.

Druge pomembne zahteve projektov IPCEI morajo biti pozitivni učinki prelivanja na evropsko gospodarstvo in družbo ter izpolnjevanje načela "ne povzročajo večje škode" v skladu s 17. členom Uredbe (EU) 2020/852 ali druge primerljive metodologije.

Cilji IPCEI projektov na področju zdravja

Ta poziv za izkaz interesa je namenjen identifikaciji interesa s strani podjetij, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v IPCEI. Zainteresirana podjetja so vabljena, da predložijo uradno izjavo interesa za projekte, ki izpolnjujejo enega ali več ciljev, na primer in ne omejeno na naslednje:

  • preprečevanje in nasprotje zdravstvenim krizam in širjenju zelo razširjenih in/ali nujnih bolezni, ki zahtevajo novo zdravljenje (srčno-žilno, onkološko, degenerativno, infekcijsko in genetsko) zahvaljujoč naprednim bio/nanotehnologijam za razvoj inovativnih cepiv in aditivov, medicinskih pripomočkov, aktivnih sestavin in zdravil kemične, biološke in biotehnološke narave, tudi z namenom prenove industrije in krepitve nacionalne in evropske strateške avtonomije;
  • inovativnost izdelkov in personalizirana medicina s projekti za razvoj in proizvodnjo medicinskih pripomočkov in diagnostičnih testov, zdravil na osnovi bioloških makromolekul in kemičnih spojin ter sorodnih dostavnih sistemov, celičnih terapij za imunoterapijo in regenerativno medicino, katerih cilj je omogočiti nove pristope k raziskovanju, diagnosticiranju in zdravljenje (vključno s platformami natančne medicine za decentralizirana in mednarodna klinična preskušanja) z namenom krepitve zdravstvenega sistema v Italiji in Evropi;
  • inovacije v proizvodnih procesih z visoko trajnostnimi in projekti s področja digitalizacije (npr. pametna proizvodnja, Industrija 4.0, robotika, presejalni pregledi in ponovna namena), ki predvidevajo povečanje proizvodne zmogljivosti, dodane vrednosti in konkurenčnosti, znižanje stroškov ter čas R&R in proizvodnje z namenom krepitve nacionalna in evropska strateška avtonomija;
  • boj proti protimikrobni odpornosti in razvoju odpornih bakterijskih sevov z raziskovalnimi in proizvodnimi projekti, katerih cilj je povečati terapevtske možnosti, izboljšati dostop do terapije, okrepiti zdravstveni sistem v Sloveniji in Evropi;
  • digitalno zdravje, z razvojem platform in umetne inteligence za raziskave in razvoj, digitalno terapijo, analizo podatkov iz realnega sveta z namenom preprečevanja in izboljšanja dostopa in poti zdravljenja v Sloveniji in Evropi.

Vsa podjetja in organizacije, ki bi želele sodelovati pri razvoju in izvedbi projekta, prosimo, da svoj interes izkažejo najkasneje do četrtka, 31. marca 2022, in sicer na naslov: nena.dokuzov@gov.si.