Skoči do osrednje vsebine

Nova glavna tržna inšpektorica je mag. Andreja But

Vlada Republike Slovenije je za glavno tržno inšpektorico imenovala mag. Andrejo But, ki svoj petletni mandat nastopa s ponedeljkom, 7. marca 2022.

Posebna natečajna komisija za izvedbo javnega natečaja za položaj glavnega tržnega inšpektorja v Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije je ugotovila, da je glede na izpolnjevanje pogojev in strokovno usposobljenost mag. Andreja But primerna kandidatka za položaj glavnega tržnega inšpektorja v Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je Vladi Republike Slovenije predlagal, da mag. Andrejo But imenuje za glavno tržno inšpektorico v Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije, za dobo petih let, in sicer od 7. 3. 2022 do 6. 3. 2027.

Mag. Andreja But je univerzitetna diplomirana inženirka kmetijstva in magistrica znanosti agrarne ekonomike. Ima dolgoletne izkušnje tako s področja vodenja kot dela inšpekcijskih organov. Od aprila 2019 je namreč delovala kot direktorica kmetijske inšpekcije na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, kjer je koordinirala delo inšpektorata v osmih območnih enotah. Pred tem je vodila tudi Območno enoto Celje omenjenega inšpektorata in več let delovala tudi kot inšpektorica na omenjenem inšpektoratu. Občasno je predavala strokovne vsebine študentom in društvom.