Skoči do osrednje vsebine

Popravek in podaljšan rok javnega razpisa za vlaganja v preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vse potencialne prijavitelje na Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti (objava v Uradnem listu RS, št. 209/2021 z dne 31.12.2021 in v Uradnem listu RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022 – sprememba) obveščamo, da je pri objavi razpisnega obrazca Izračun finančne vrzeli CBA React turizem 1.2.2022 za sklop A prišlo do napake v formuli za izračun finančne vrzeli pri izračunu najvišjega zneska sofinanciranja. Ministrstvo zato podaljšuje rok za oddajo vlog z 28. 2. 2022 na 7. 3. 2022. Obenem je objavilo nov, pravilni obrazec izračun finančne vrzeli CBA React turizem.

Iz tega razloga vse potencialne prijavitelje na predmetni javni razpis obveščamo:

  • da rok za oddajo vlog z objavo tega obvestila podaljšujemo z 28. 2. 2022 na 7. 3. 2022, pri čemer napovedujemo, da bo rok za oddajo vlog uradno podaljšan do istega datuma tudi z objavo spremembe javnega razpisa in sicer s prvim naslednjim Uradnim listom RS, ki bo izšel predvidoma v petek, 4. 3. 2021. Podaljšanje roka za oddajo vlog velja za oba sklopa javnega razpisa;
  • da je v prilogah javnega razpisa objavljen nov, pravilni obrazec »Izračun finančne vrzeli CBA React turizem-dopolnitev«.

Če je bila na ministrstvo vloga na sklop A pripravljena in oddana na napačnem obrazcu "Izračun finančne vrzeli CBA React turizem 1. 2. 2022" (obrazcu z napako), prijavitelj iz tega razloga ne bo nosil škodljivih posledic v smislu zavrženja ali zavrnitve vloge, temveč bo pozvan k dopolnitvi vloge oz. obrazca, kjer bo napako lahko odpravil v postavljenem roku.

Vse potencialne prijavitelje na sklop A, ki še niso oddali svoje vloge, vljudno naprošamo naj vlogo na sklop A oddajo ob upoštevanju novega, pravilnega obrazca Izračun finančne vrzeli CBA React turizem-dopolnitev. Vse prijavitelje, ki so morebiti že oddali svojo vlogo na sklop A pa naprošamo, naj ne oddajajo še ene vloge in/ali novega, pravilnega obrazca, temveč bodo svojo vlogo oz. obrazec Izračun finančne vrzeli CBA React turizem-dopolnitev v relevantnem delu dopolnili/spremenili in ministrstvu posredovali po prejemu poziva za dopolnitev s strani ministrstva.

Za morebitne nevšečnosti se opravičujemo.