Skoči do osrednje vsebine

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o varstvu okolja

Vlada je na 335. dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o varstvu okolja.

S predlaganimi amandmaji se v pretežnem delu upošteva pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije, ki jih je ta podala z vidika skladnosti predlaganega zakona z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika.

Z amandmaji se tako dodajajo navedbe predpisov, dopolnjujejo izrazi, da je besedilo jasnejše, usklajuje celotno besedilo zakona in prenaša evropske predpise v slovenski pravni red. Z uveljavitvijo  Zakona o varstvu okolja (ZVO- 2) bo Slovenija odpravila 4 kršitve prava EU: dve kršitvi ki se navezujeta na kršitev direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje); kršitev, ki se navezuje na kršitev direktive o industrijskih emisijah; kršitev, ki nanaša na kršitev direktive o spremembi direktive o odpadkih.