Skoči do osrednje vsebine

Svet za splošne zadeve o izboljšanju pripravljenosti, odzivanju in odpornosti EU na krize

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
Državni sekretar Gašper Dovžan se je udeležil rednega zasedanja Sveta za splošne zadeve v Bruslju. V ospredju razprave so bile priprave na Evropski svet, ki bo potekal 24. in 25. marca 2022, ter krepitev odpornosti, sposobnosti odzivanja in pripravljenosti EU na prihodnje krize. Svet za splošne zadeve je v skladu s 7. členom Pogodbe o EU opravil tudi zaslišanje Poljske o stanju vladavine prava v državi. Člani Sveta so tudi izmenjali mnenja o aktivnostih glede Konference o prihodnosti Evrope.

Člani Sveta za splošne zadeve so pohvalili osnutek dnevnega reda za marčno zasedanje Evropskega sveta in se strinjali z načrtovano razpravo voditeljev držav članic EU o usklajevanju ukrepov v zvezi s pandemijo covida-19, varnosti in obrambi, evropskem semestru in aktualnih zunanjepolitičnih razmerah. Državni sekretar Dovžan je poudaril, da morajo biti ukrepi za zajezitev epidemije proporcionalni glede na epidemiološke razmere in da ne smejo omejevati delovanja notranjega trga. Pohvalil je tudi aktivnosti EU za globalno dostopnost cepiv in izrazil podporo predlogu, da se mehanizem za okrevanje in odpornost vključi v nov cikel evropskega semestra.

Člani Sveta so soglasno obsodili odločitev Ruske federacije o priznanju tako imenovane "neodvisnosti" Donecka in Luganska ter se zavzeli za enoten, hiter ter odločen odziv EU. Dejanja Ruske federacije so huda kršitev mednarodnega prava, kot tudi dogovora iz Minska. Državni sekretar Dovžan je v razpravi poudaril, da je poleg sprejetja paketa sankcij zoper Rusko federacijo potrebna tudi konkretna ponudba Ukrajini v smislu perspektive članstva v EU. Poudaril je, da je okrepitev širitvene politike EU najboljši odgovor na aktualne varnostno politične izzive, saj vodi k širitvi območja prostora vladavine prava, človekovih pravic in blagostanja v Evropi.   

Ministri in državni sekretarji za evropske zadeve so v nadaljevanju izmenjali mnenja glede priprave končnih priporočil Konference o prihodnosti Evrope. Državni sekretar je izrazil pričakovanje,  da bodo zaključki temeljili na  pričakovanjih državljanov ter da bodo  njihovi dobri predlogi tudi upoštevani. Poudaril je, da je za Slovenijo posebej pomembna transparentnost procesa ter učinkovito komuniciranje o rezultatih konference.

Člani Sveta za splošne zadeve so razpravljali tudi o možnostih za izboljšanje pripravljenosti, zmogljivosti za odzivanje in odpornosti na prihodnje krize. Francosko predsedstvo tako nadaljuje prizadevanja za izboljšanje mehanizmov za učinkovito obvladovanje različnih vrst kriz, ki jih je začela Slovenija v času svojega predsedovanja. Državni sekretar Dovžan je izpostavil, da je potrebno posebno pozornost nameniti kriznemu upravljanju na ravni EU, vključno prizadevanjem za večjo odpornost EU na krize, ter hkrati okrepiti vlogo Sveta v pripravah na krize. Povedal je, da bo Slovenija podprla vse aktivnosti, ki bodo pripomogle k sistemski in celostni pripravljenosti na krize tako na evropski kot na nacionalnih ravneh.

V razpravi o stanju vladavine prava na Poljskem je Evropska komisija predstavila svoj pogled na posamezne izzive v državi, predstavnik Poljske pa je podal odgovore in pojasnila na vprašanja, ki so jih zastavili predstavniki posameznih držav.

Pod točko »razno« je Slovaška izpostavila pomen zagotavljanja varnosti in zaščite za novinarje,  Evropska komisija pa je ministre in državne sekretarje seznanila s potekom sestanka skupnega odbora EU-Združeno kraljestvo, ki je potekal 21. februarja 2022.