Skoči do osrednje vsebine

Obrazloženo mnenje v zvezi s tujerodnimi vrstami

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Evropska komisija je Sloveniji izdala obrazloženo mnenje zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Evropska komisija je 9. 6. 2021 Sloveniji  izdala uradni opomin, saj  Slovenija do 13. julija 2019 ni pripravila in začela izvajati enotnega akcijskega načrta ali niza akcijskih načrtov. Slovenija  je zaprosila za podaljšanje roka za odgovor in nato v odgovoru vlade sporočila predvideno časovnico sprejema akcijskega načrta: dokončanje strokovnih podlag za pripravo akcijskega načrta do 1. 1. 2022, seznanitev Evropske komisije z osnutkom akcijskega načrta do 15. 3. 2022 in sprejem akcijskega načrta do 1. 6. 2022. Ministrstvo za okolje in prostor je Evropski komisiji januarja sporočilo, da so bile strokovne podlage izdelane. Evropska komisija je 9. 2. 2022 stopnjevala ukrepanje in izdala Sloveniji obrazloženo mnenje.

Ministrstvo za okolje in prostor intenzivno dela na tem, da bo akcijski načrt čim prej sprejet in tako izpolnjene vse obveznosti iz uredbe.