Skoči do osrednje vsebine

Raziskovalec dr. Matevž Dular pridobil še projekt ERC za potrditev koncepta svojih raziskav

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Temeljne raziskave pogosto vodijo do nepričakovanih priložnosti za njihovo komercialno ali družbeno uporabo. Zato Evropski raziskovalni svet (angleško European Research Council – ERC) redno objavlja razpise za projekte za potrditev koncepta raziskav (ERC Proof of Concept Grant), ki so namenjeni le vodjem raziskovalnih projektov ERC.

Cilj tovrstnih projektov je krepitev učinka odličnih raziskav z nadaljnjo podporo inovacijskim potencialom idej, razvitim v okviru osnovnega projekta ERC.

S svojo prijavo na prvi razpis »ERC Proof of Concept 2022« je recenzente prepričal tudi dr. Matevž Dular s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki je sicer nosilec ERC projekta za utrditev samostojne raziskovalne kariere. Izmed 348 ocenjevanih vlog so jih 166 izbrali za financiranje, med njimi vlogo dr. Matevža Dularja, ki jo tudi izpostavljajo kot eno najobetavnejših na spletni strani ERC (v angleščini). S tem se je priključil trem nosilcem raziskovalnih projektov ERC v Sloveniji, ki so že pridobili dodatno podporo ERC za razvoj inovativnih potencialov svojih raziskav (dr. Dragan Mihailović z Instituta Jožef Stefan ter dr. Roman Jerala in dr. Nejc Hodnik, oba s Kemijskega inštituta).

V okviru svojega raziskovalnega projekta ERC z naslovom CABUM dr. Matevž Dular raziskuje pojav kavitacije iz inženirskega, fizikalnega in biološkega vidika. Po navedbah slovenskega dobitnika bo s svojo skupino na Fakulteti za strojništvo zdaj svoj raziskovalni projekt nadgradil z ERC projektom za potrditev koncepta »CAVIPHY - Exploitation of extreme cavitation conditions for wastewater treatment«. Namen CAVIPHY je narediti prve korake v smeri komercializacije edinstvene naprave za predhodno obdelavo aktivnega blata iz komunalnih čistilnih naprav, ki bo prispevala k znižanju obratovalnih stroškov čistilnih naprav ter k manjšemu obremenjevanju okolja, kar je aktualno tako v Sloveniji kot v svetu.

Dr. Matevž Dular v delavnici med instrumenti in napravami.

Dr. Matevž Dular s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.