Skoči do osrednje vsebine

Pismo o nameri za okrepljeno sodelovanje s Koroško na področju visokega šolstva, znanosti in raziskav

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec in koroški deželni glavar dr. Peter Kaiser sta danes podpisala pismo o nameri o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Dežele Koroške na področju visokega šolstva, znanosti in raziskav.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je od podpisu izpostavila: "Današnji podpis Pisma o nameri prinaša dodatno zavezo in odpira možnosti za okrepljeno sodelovanje med slovenskimi in koroškimi znanstveno-raziskovalnimi in visokošolskimi ustanovami. Želimo si, da bi utrl pot krepitvi sodelovanja in novim mreženjem med raziskovalci ter podjetji iz obeh strani, kar bo vodilo v skupne projekte in nadaljnji skupni razvoj." Ob tem je ministrica poudarila, da imata Republika Slovenija in Zvezna dežela Koroška glede na skupno zgodovino in geografsko lego odlično priložnost, da se s tesnim sodelovanjem uveljavita kot zgled odličnega čezmejnega in dobrososedskega sodelovanja.

Namen pisma o nameri

Kot je na virtualni novinarski konferenci izpostavila dr. Špela Stres, vodja Centra za inovacije in prenos tehnologij na Institutu Jožef Stefan, bo podpisano pismo o nameri spodbudilo sodelovanje v visokem šolstvu, znanosti in raziskava. Poudarila je: "Naše sodelovanje želimo nadgraditi, zato bomo na podlagi pisma o nameri dali poseben poudarek neposrednemu sodelovanju med raziskovalnimi ustanovami in tehnološkimi parki, izmenjavi znanja, sodelovanju v skupnih projektih in sodelovanju med visokošolskimi ustanovami, predvsem na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij."

Avtomatika, biokibernetika, umetna inteligenca in mnoga druga področja

Podpisano pismo o nameri bo v začetnem obdobju obsegalo sodelovanje slovenskih in koroških raziskovalnih ustanov na področjih avtomatike, biokibernetke, robotike, sistemov in kontrol, umetne inteligence, odprtih sistemov in mrež̌, računalniških sistemov, tehnologij znanja, inteligentnih sistemov, 5G in telekomunikacij ter digitalnega inovacijskega vozlišča. Področja sodelovanja se bodo v prihodnje dopolnjevala. Podpisano pismo o nameri pa bo lahko podlaga tudi za druga sodelovanja, kot npr. sodelovanje med celovško univerzo in slovenskimi univerzami na področju slovenistike ali sodelovanje na področju izobraževanja dvojezičnih učiteljev.

Dosedanje sodelovanje

Slovenija in Avstrija ter Koroška gojimo tesne in prijateljske odnose. Na področju znanstvenega sodelovanja poteka tvorno bilateralno sodelovanje od leta 2000 dalje. Skupaj  je bilo do sedaj sofinanciranih 162 znanstvenih projektov. Med 32 bilateralnimi projekti, ki se izvajajo v letošnjem letu, sta v teku tudi 2 projekta med Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Celovcu. Pravkar je v pripravi nov razpis za obdobje 2023-2024, 9. zasedanje skupnega odbora pa je predvideno v Ljubljani do konca letošnjega leta. Uspešno sodelujeta v ERA-NET projektih, kjer so še posebej pomembni bili ERA-NET projekti, ki so bili namenjeni vključevanju držav zahodnega Balkana v evropski raziskovalni prostor. Skupaj sodelujeta tudi v Evropski strategiji za Alpsko regijo (EUSALP), kjer je slovensko ministrstvo zadolženo za pripravo strategije na področju znanosti. Sodelovanje se prav tako nadalje nadgrajuje v uspešnih skupnih prijavah v evropskih programih.

Institut Jožef Stefan in Lakeside Science & Technology park

Pismo, ki sta ga danes podpisala ministrica prof. dr. Simona Kustec in Deželni glavar, dr. Kaiserjem, bo podlaga za podpis dodatnega pisma o nameri med Institutom Jožef Stefan in Lakeside Science & Technology parkom iz Celovca.

Posebna zahvala

Ministrica se je ob podpisu zahvalila pobudnici pisma o nameri, ki je nastalo v sodelovanju med Institutom Jožef Stefanin Lakeside Science & Technology parkom iz Celovca, dr. Špeli Stres. Posebno zahvalo je namenila tudi generalnemu konzulu dr. Antonu Novaku in podžupanu Celovca Lojzetu Dolinarju, za njuna prizadevanja, pomoč in vso podporo.