Skoči do osrednje vsebine

7. februar pouka prost dan

V ponedeljek, 7. februarja, bo v skladu s šolskim koledarjem za šolsko leto 2021/2022, za osnovne, glasbene in srednje šole pouka prost dan.

Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu s šolskim koledarjem določi minister, pristojen za šolstvo, na podlagi 36. člena Zakona o osnovni šoli, tretjega odstavka 34. člena Zakona o gimnazijah in četrtega odstavka 67. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Podrobnejša navodila za šolski koledar v posameznem šolskem letu nastanejo na podlagi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole in Pravilnika o šolskem koledarju za srednje šole, ki natančno določata vsebino le teh.

Iz navedenega izhaja, da lahko minister z navodili kot pouka prost dan določi tudi katerikoli drug dan v šolskem letu.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za šolsko leto 2021/2022 določila 7. februar kot pouka prost dan.

Šole so bile o tej spremembi obveščene z okrožnico pred začetkom šolskega leta 2021/2022 ( 31. avgust 2021), v kateri je bilo zapisano, da ministrstvo načrtuje spremembo podrobnejših navodil o šolskem koledarju za šolsko leto 2021/2022 in da predvidevamo, da bo v ponedeljek, 7. februarja 2022, pouka prost dan. V okrožnici, ki smo jo šolam posredovali 2. septembra 2021, pa smo šolam podali podrobnejša navodila o šolskem koledarju za osnovne, glasbene in srednje šole za šolsko leto 2021/2022. V njih je bilo zapisano, da je 7. februar 2022 pouka prost dan.

Tega prostega dne šolam ne bo potrebno nadomeščati.