Skoči do osrednje vsebine

Stanje v vzgoji in izobraževanju

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Oddelkov v karanteni je manj, manj je tudi otrok v karanteni, šole in vrtci pa se srečujejo z večjo odsotnostjo zaposlenih.

Po podatkih na spletnem portalu Covid-19 Sledilnik (kategorija Primeri v vrtcih in šolah) število oddelkov in otrok, učencev ter dijakov, napotenih v karanteno, upada.

Prejšnjo sredo, 26. januarja 2022, je bilo v karanteni:

  • 337 otrok v vrtcih oziroma 17 oddelkov;
  • 6982 učencev v osnovni šoli oziroma 292 oddelkov ter
  • 1368 dijakov oziroma 56 oddelkov.

Na današnji dan je stanje sledeče. V karanteni je:

  • 187 otrok v vrtcih oziroma 11 oddelkov;
  • 5651 učencev v osnovni šoli oziroma 285 oddelkov ter
  • 1270 dijakov oziroma 53 oddelkov.

Število oddelkov v karanteni se je ustalilo pri približno 5 odstotkih vseh osnovnošolskih oddelkov ter 1,7 odstotka srednješolskih oddelkov oziroma skupin.

Vse oddelke v karanteni imajo trenutno 4 manjše podružnice, 3 osnovne šole pa imajo trenutno približno polovico oddelkov v karanteni. Na področju srednjega šolstva je trenutno zaprta ena srednja šola.  

Število otrok, katerih starši oziroma skrbniki zavračajo ukrepe in se posledično izobražujejo na daljavo še vedno rahlo upada in je trenutno 0,78 odstoten.

Upad števila karanten je med drugim mogoče pripisati novemu režimu odrejanja karanten na domu, s katerim za področje vzgoje in izobraževanja veljajo nekatere izjeme. Skladno s tem je Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravili obsežnejšo posodobitev Navodil vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. Navodila so objavljena na njihovi spletni strani (poglavje 4).  

Vzgojno-izobraževalnim zavodom največji izziv predstavlja večja odsotnost zaposlenih, ki zahteva zahtevo veliko prilagoditev, razumevanja in iznajdljivosti, za kar se vsem ravnateljem najlepše zahvaljujemo. Po podatkih sledilnika Covid-19 število oboleleih zaposlenih sicer rahlo upada, pri čemer nam vrtci in šoli še vedno poročajo o povečani odsotni zaposlenih, tako strokovnega kot tehničnega kadra.

Ponovno poudarjamo, da naša skupna zaveza ostaja, da izobraževanje ostane v prostorih zavodov ter da do sistemskega prehoda na izobraževanje ne bo prišlo. Pred kratkim sprejeti PKP10 omogoča, da se prehod na izobraževanje na daljavo obravnava individualno. V primeru poslabšanja epidemiološke situacije na posameznem zavodu je tako odločitev za zaprtje zavoda v pristojnosti ravnatelja, ki se po posvetovanju z MIZŠ in NIJZ odloči za prehod na izobraževanje na daljavo za določen čas.