Skoči do osrednje vsebine

Pregled novosti Zakona o urejanju prostora

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), objavljen v Uradnem listu RS št. 199/21, je stopil v veljavo 31. decembra 2021. Do pričetka njegove uporabe, to je 1. junij 2022, se uporablja ZUreP-2.

Glavni namen priprave ZUreP-3 je izboljšanje tistih področij, ki so se v času izvajanja ZUreP-2 izkazala za potrebna prenove ali nadgradnje. Nove, spremenjene ali dopolnjene so: temeljne določbe, državni prostorski red, udeleženci pri urejanju prostora, prostorsko načrtovanje, ukrepi zemljiške politike, izvajanje posegov v prostor, inšpekcijski ukrepi, prostorsko informacijski sistem (PIS).