Skoči do osrednje vsebine

Vpis v prvi razred

Skladno z Zakonom o osnovni šoli se v februarju začnejo vpisi v osnovno šolo za naslednje šolsko leto.

Zakon o osnovni šoli določa, da morajo starši v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Otroku se sicer lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Osnovne šole starše in prvošolce povabijo na vpis. Vpis se lahko izvede v živo, vendar je pri tem potrebno upoštevati higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19. Poleg upoštevanja vseh priporočil je pred vstopom v šolo potrebno preveriti tudi izpolnjevanje pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani).