Skoči do osrednje vsebine

Ministri Evropske unije za visoko šolstvo in raziskave o skupnem Evropskem univerzitetnem prostoru

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec se je v Parizu udeležila neformalnega srečanja ministrov EU, pristojnih za visoko šolstvo in raziskave, ki ga je organiziralo francosko predsedstvo.

Osrednja tema srečanja sta bili vzpostavitev Evropskega univerzitetnega prostora in vprašanje načel in vrednot na področju raziskav in inovacij v EU in širše.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je v razpravi izpostavila, da se bo evropski univerzitetni prostor vzpostavil in deloval le, če bodo v njem aktivno sodelovali in se povezovali vsi ključni akterji. »Programa Erasmus in Obzorje Evropa že sedaj nudita vrsto priložnosti in možnosti za povezovanje, sodelovanje in medsebojno prenašanje odličnih praks, a če želimo narediti korak naprej, ga moramo vsi skupaj z jasno vizijo in strategijo.«

V januarju 2022 je namreč Evropska komisija predstavila ambiciozno evropsko strategijo za univerze, ki daje nov zagon uresničevanju evropskih ciljev na področju izobraževanja in raziskovanja v prihodnjih letih. Dejstvo je, da količina vpisov v visokošolsko izobraževanje iz leta v leto narašča. V času pospeševanja digitalnih in tehnoloških sprememb, se istočasno povečuje tudi število globalnih izmenjav, medtem ko se pojavljajo številni izzivi tudi z novo industrijsko strategijo ter načrti za integracijo in vključevanje.

Ministrica Simona Kustec je na srečanju izpostavila: »Evropske univerze imajo pomembno vlogo pri evropskemu načinu vodenja, okrevanju in pripadnosti, hkrati pa so ključnega pomena za razvoj in krepitev sodelovanja med njimi ter vzdrževanje zavezništev tako na evropski kot tudi na svetovni ravni. Zato je izjemno pomembno, da skupaj jasno definiramo pravni, finančni in organizacijski vidik ter opredelimo vrednote, na podlagi katerih bo Evropski univerzitetni prostor deloval.«

Temu so v razpravi pritrdili številni ministri, ki so ob tem opozorili še na dodatne izzive, na katere je pred vzpostavitvijo Evropskega univerzitetnega prostora še potrebno odgovoriti. Ena izmed teh je zagotovo pridobivanje evropske diplome, pri kateri je še veliko odprtih vprašanj.

Na področju raziskav so se ministri na neformalnem srečanju zavzeli za jasno opredeljen skupen globalni prostor na področju znanosti in raziskav.

Ministrica Simona Kustec je na srečanju poudarila, da se Evropska unija in njene partnerice zavezujejo k razvoju bolj uravnoteženih in osredotočenih mednarodnih partnerstev, kjer sta Obzorje Evropa in Pakt za raziskave in inovacije tisti orodji, ki jih je mogoče uporabiti za dosego tega cilja. Ob tem je izpostavila: »Vrednote kot so svoboda znanstvenih raziskav, prizadevanje za odličnost ter prost pretok raziskovalcev in podpornega osebja in mnoge druge nakazujejo na ponovno potrjen pomen vzajemnosti in skupnih vrednot za Evropo. S tem bo omogočen učinkovitejši razvoj znanstvenega sodelovanja ter vzpostavljanje uravnoteženih sporazumov o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju.«

Ob robu srečanja se je ministrica prof. dr. Simona Kustec srečala z novo nemško ministrico za izobraževanje in raziskave Bettino Stark-Watzinger, s katero sta spregovorili o trenutnih izzivih izobraževanja in znanosti.