Skoči do osrednje vsebine

Ministri Evropske unije za večje vključevanje mladih

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec se je na povabilo francoskega ministra za izobraževanje, mladino in šport Jean-Michel Blanquerja in državne sekretarke za mladino Sarah El Hairy udeležila neformalnega srečanja ministrov Evropske unije, pristojnih za izobraževanje in mladino v okviru francoskega predsedovanja Svetu Evropske unije.

Osrednja tema razprave je bila vloga mladih Evropejcev kot polnopravnih akterjev v Evropi in ključni izzivi, s katerimi se soočajo za zeleno in trajnostno Evropo. Na zasedanju so sodelovali tudi mladinski delegati iz vsake države, ki so predstavili svoja stališča. Slovenska predstavnica je bila Eva Kotnik.

Evropska unija si na različne načine prizadeva spodbuditi večjo participacijo mladih, ko gre za teme trajnostnega razvoja, npr. skozi Evropski zeleni dogovor, z zavezanostjo k izpolnjevanju določil Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja ter Pariškega podnebnega dogovora. Prav tako z vizijo za digitalno preobrazbo Evrope do leta 2030 ter z obnovljeno zavezo držav članic, evropskih institucij, socialnih partnerjev in civilne družbe, za izvajanje akcijskega načrta evropskega stebra socialnih pravic, izražene na socialnem vrhu v Portu.

Ministrica Simona Kustec je na srečanju poudarila, da je ključno, da se v času Evropskega leta mladih zaveze pretvorijo v prakso prek dejavnosti, ki bodo spodbujale, podpirale in promovirale sodelovanje mladih v evropskem projektu. Izpostavila je: »Vloga izobraževanja, mladinskih organizacij in ostalih deležnikov je pri spodbujanju mladinske participacije ključnega pomena, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi njihove raznolike interese in prioritete. K sodelovanju pa povabiti tudi druge sektorje in v Evropskem letu mladih spodbuditi medsektorsko sodelovanje za mlade.«

Ob tem je dodala, da varstvo okolja in z njim povezane tematike predstavljajo močno mobilizacijsko sredstvo mladih, kar dokazujejo tako pohodi za podnebno pravičnost kot spletne kampanje ozaveščanja na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni, pa tudi sposobnost ustvarjanja inovativnih projektov na področju varstva okolja in boja proti podnebnim spremembam v povezavi s ključnimi družbenimi in ekonomskimi vprašanji. »Visoko ozaveščenost mladih smo zaznali tudi v okviru projekta Slovenije, Nemčije in Portugalske »Pirati Plastike«, v katerem so nam pokazali, kako aktivni deležniki so lahko v boju za čisto okolje. Prepričana sem, da so nam lahko odličen zgled tudi na drugih področjih,« je v razpravi poudarila ministrica Simona Kustec. A ob tem dodala, da se velikega dela mladih še vedno ne sliši: »Naj bo Evropsko leto mladih priložnost za to, da skupaj spodbudimo vse mlade iz različnih okolij k aktivnemu vključevanju pri ključnih vprašanjih družbe.«

Na srečanju so tako ministri kot predstavniki mladih izpostavili, da je za uresničevanje glavnih ciljev EU, kot sta zagotovo vključujoča družba ter zelena in trajnostna Evropa, evropska strategija za mlade ključnega pomena.

Francoska državna sekretarka Sarah El Hairy je na srečanju izpostavila, da kulturo zavezanosti okoljskim problematikam deli čim širši krog mladih, ne glede na stopnjo izobrazbe, kulturno ali družbeno ozadje. Zato so se odločili, da med svoje ključne prioritete postavijo vključevanje mladih kot nosilcev sprememb za varstvo okolja, ki želi skozi formalno in neformalno izobraževanje razvijati aktivno državljanstvo mladih. Njihov cilj je zagotoviti aktivno državljanstvo, ki temelji na znanju in spretnostih, ki spodbujajo racionalen in odgovoren odnos do sveta. V ta namen se v državah članicah spodbujajo ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, zlasti socialne in državljanske; izobraževanje o trajnostnem razvoju in zelen prehod izobraževalnih sistemov pa predstavljajo prioritete sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.

Omenjeni prioriteti želi francosko predsedstvo nasloviti skozi politično razpravo ministrov, kjer osrednje vodilo predstavlja predlog Priporočila Sveta za učenje za okoljsko trajnost. Kot so ministri poudarili na današnjem srečanju, je potrebno v šoli spodbuditi vključevanje in zavezanost vsakega posameznika ter pri tem uvajati inovativne učne metode. Odgovor na potrebo po skupnem iskanju rešitev predstavlja koalicija »Izobraževanje za podnebje« ("Climate Education coalition"), ki podpira države članice pri njihovih prizadevanjih za krepitev usposabljanja učiteljev, spodbujanje globalnega in sistemskega pristopa k izobraževanju za trajnostni razvoj. Pri tem se postavlja predvsem vprašanje aktivne in demokratične državljanske udeležbe mladih na vseh ravneh javnega življenja, zato ima udeležba mladih na razpravi še poseben simbolični pomen.

V uvodnem delu neformalnega ministrskega srečanja je potekala predstavitev in podelitev nagrad zmagovalcem projekta »Young people and eco-committed young persons«, v katerem je sodelovalo 117 mladih iz 15 držav članic. 

Ob robu dogodka se je ministrica Simona Kustec srečala s francosko državno sekretarko za mladino Sarah El Hairy, ki je ministrici čestitala za izjemno uspešno predsedovanje in jo povabila k sodelovanju pri osrednjih projektih mladih v Evropi. Na bilateralnem srečanju sta spregovorili tudi o ključnih izzivih mladih, načinih spodbujanja večje participacije in priložnostih za skupno sodelovanje Slovenija in Francije na področju izobraževanja in mladine.