Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Marjan Dolinšek že na obisku v Posavski regiji

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Vlada Republike Slovenije regijske obiske v sredo, 26. januarja, nadaljuje v Posavski regiji. Marjan Dolinšek, državni sekretar zadolžen za področje izobraževanja in športa v kabinetu predsednika vlade, pa z obiskom regije pričenja že danes.

Državni sekretar Marjan Dolinšek bo dopoldne obiskal Osnovno šolo Marjana Nemca Radeče, Podružnično osnovno šolo Svibno, Osnovno šolo Ane Gale v Sevnici, opoldne Srednjo šolo Sevnica, ob 13.35 pa še Vrtec Veliki Podlog.

V Posavju deluje 24 matičnih osnovnih šol, 5 podružničnih osnovnih šol in 2 osnovni šoli s prilagojenim programom. Skupaj jih obiskuje 6759 učenk in učencev. V regiji deluje 108 vrtčevskih oddelkov, ki jih skupno obiskuje 1852 otrok.

Šolska mreža je racionalno organizirana, večina šol je dokaj velika, šole so večinoma zelo dobro opremljene. V regiji delujejo trije srednješolski zavodi oziroma pet srednjih šol. Skupno število dijakov, ki se v šolskem letu 2021/2022 šolajo v tej regiji, je 1364, to je 1,8 % vpisanih v srednje šole v Republiki Sloveniji. Dijaki prihajajo iz osmih regij, dobrih 90 odstotkov pa jih je iz Posavja.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v zadnjih letih razmestilo kar nekaj novih srednješolskih izobraževalnih programov, in sicer program strojni mehanik na Šolskem centru Krško-Sevnica, Srednja šola Krško, športni oddelek na Gimnaziji Brežice ter program zdravstvena nega na Strokovno izobraževalnem centru Brežice (SIC Brežice). V regiji se v tekočem šolskem letu program strojni mehanik na Šolskem centru Krško-Sevnica izvaja tudi v vajeniški obliki. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je SIC Brežice za naslednje šolsko leto potrdilo predlog za razpis dveh oddelkov na programu zdravstvena nega, saj na trgu primanjkuje tovrstnega kadra.

V regiji deluje ena javna višja strokovna šola - Višja strokovna šola Brežice, in sicer kot organizacijska enota Strokovnega izobraževalnega centra Brežice od leta 2001, ko so začeli izvajati višješolski študijski program ekonomist. V študijskem letu 2021/2022 je vpisanih 50 študentov.

V Brežicah deluje Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, na kateri izvajajo 3 najsodobnejše študijske programe turizma, ki so bili prenovljeni v študijskem letu 2020/2021. Na prvi in drugi bolonjski stopnji je vpisanih 269 študentk in študentov. S študijskim letom 2022/23 bodo na fakulteti začeli izvajati še doktorski študijski program sodobne turistične študije.

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru v Krškem izvaja univerzitetni, visokošolsko strokovni, magistrski in doktorski študijski program. Skupno jih v tem študijskem letu obiskuje 208 študentov.