Skoči do osrednje vsebine

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

Namestili smo novo verzijo spletne aplikacije UJPnet.

Dopolnitve spletne aplikacije UJPnet so naslednje:

  • Zavihek Nastavitve/Podatki

V segmentu Osebni podatki je uporabniku UJPnet/UJPnet B2B onemogočeno spreminjanje imena in priimka. Uporabnik UJPnet/UJPnet B2B bo za spremembo imena in/ali priimka posredoval pristojni območni enoti UJP lastnoročno podpisan obrazec »Pooblastilo za spremembo podatka uporabnika UJPnet/UJPnet B2B«, ki je dosegljiv na spletni strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila pod storitev Spletna aplikacija UJPnet/Obrazci.

  • Zavihek E-računi/Vnos

Na vnosni maski e-računa je dodan nov podatek »Davčna koda«, s katero izdajatelj v e-računu opredeli razlog obdavčitve. Zaradi novega podatka »Davčna koda«, ki je dodan pri podatku o davčni stopnji »DDV (%)«, se nekoliko spremeni način vnosa podatkov o davčni stopnji, obrnjeni davčni obveznosti in pavšalnem nadomestilu (8%).

Podatek o davčni kodi se izbere iz spustnega seznama. Izbira vrednosti podatka o davčni kodi in podatka o davčni stopnji pa je možna glede na status izdajatelja (identificiran za namene DDV/ni identificiran za namene DDV) in izbrano davčno stopnjo.

Spustni seznam vsebuje naslednje davčne kode:

S          Standardna stopnja

E          Oproščeno davka

AE        Obrnjena davčna obveznost

G         Artikel za prost izvoz, davek ni obračunan

K          Oproščeno plačila DDV od prodaje blaga in storitev znotraj Skupnosti

L          Splošni posredni davek Kanarskih otokov

M         Davek na proizvodnjo, storitve in uvoz v Ceuti in Melilli

O         Storitve zunaj obsega sistema DDV

Z          Blago z ničelno stopnjo 

Spremenjen način vnosa podatkov o davčni kodi, davčni stopnji, obrnjeni davčni obveznosti in pavšalnem nadomestilu (8%) je podrobno opisan v Navodilu za delo z UJPnet (verzija 1.69) v točki 9.5. Vnos e-računov.

Na spletni strani Centra za ePoslovanje Slovenije je objavljeno podrobno pojasnilo o uporabi davčnih kod v e-računih e-SLOG 2.0.