Skoči do osrednje vsebine

Rok za prijave na College of Europe je za slovenske kandidate in kandidatke podaljšan do 31. januarja 2022

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Zaradi nedavno sklenjenega dogovora o ponovni vzpostavitvi nacionalnega financiranja šolnin za slovenske državljane na College of Europe (Brugge ali Natolin kampus) bo rok za oddajo vlog za kandidate iz Slovenije podaljšan do ponedeljka, 31. januarja 2022.

Več informacij o vpisu za slovenske državljane, za dodatna navodila glede začetka prijave se lahko obrnete na: info.admissions@coleurope.eu.

College of Europe v belgijskem Bruggeu je izobraževalna institucija, ki ponuja enoletne specializirane podiplomske programe s področja ekonomije EU, integracijskih procesov, evropskega prava, politike in upravljanja ter mednarodnih odnosov in diplomacije EU. Republika Slovenija prepoznava potrebo po dodatno in specialistično izobraženih kadrih na področju EU zadev, zato je ponovno vzpostavila sistem, ki je bil uveden v študijskem letu 2003/2004, ukinjen pa leta 2011, in bo znova zagotovila financiranje polne šolnine za študij.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo vsako leto objavilo razpis za financiranje izobraževanja na College of Europe, in sicer za kandidate, ki so že sprejeti na College of Europe in imajo zaključeno najmanj drugo stopnjo visokošolskega študija. Vsebina oziroma prioritete razpisa se bodo predhodno uskladile z Ministrstvom za javno upravo ter Ministrstvom za zunanje zadeve.


V skladu z Memorandumom bo ministrstvo imenovalo člane slovenskega dela skupne komisije za izbor financiranih kandidatov, ki jo bodo sestavljali: en predstavnik Vlade, en slovenski univerzitetni profesor ali slovenski strokovnjak s področja evropskih zadev ter en nekdanji študent/alumni. O članih izbirne komisije odločata College in Slovenija skupaj. College of Europe bo imenoval enega člana skupne komisije na ravni direktorja, profesorja ali asistenta.